Kursi: Aktualitātes vizuālās mākslas interešu izglītības programmu realizācijā

2013.gada 28., 30.oktobrī notika tālākizglītības kursi Rīgas pilsētas vizuālās mākslas skolotājiem „Aktualitātes vizuālās mākslas interešu izglītības programmu realizācijā”. Kursu lektore – Mg.paed.Lolita Sīmane. Kursu tēma: SAULES ATTĒLOJUMS , SIMBOLS CITTAUTU KULTŪRĀ, IZMANTOŠANAS IESPĒJAS VIZUĀLĀS MĀKSLAS NODARBĪBĀS.

  1. Saules attēlojums Eiropas un pasaules tautu mākslā:
    • Saules attēlojums Eiropas, pasaules tautu tradicionālajā kultūrā
    • Saules simbola stilizācijas veidi un iespējas
  2. Praktiskais pielietojums: paraugu izgatavošana, darbs ar papīru, krāsām u.c. Kompozīcijas veidošana individuālam darbam, izmantojot dažāds krāsas, faktūras, formas, apjomus, materiālus, tehnikas.