Konkursa  „Sen to Rīgu daudzināja” darbi Austrumu izpildirekcijā

Metodiskais centrs sadarbībā ar Rīgas Austrumu izpilddirekciju jau vairākus gadus organizē interešu izglītības skolēnu darbu izstādes Daugavpils ielā 31. Arī šogad  skatāma Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa – izstādes „Sen to Rīgu daudzināja” Latgales priekšpilsētas un Centra rajona laureātu darbi II un IV stāva vestibilos.

Metodiskais centrs sadarbībā ar Rīgas Austrumu izpilddirekciju jau vairākus gadus organizē interešu izglītības skolēnu darbu izstādes Daugavpils ielā 31. Arī šogad  skatāma Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa – izstādes „Sen to Rīgu daudzināja” Latgales priekšpilsētas un Centra rajona laureātu darbi II un IV stāva vestibilos.

 

Viva Dzene Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra

vizuālās mākslas metodiķe T:27006045 E:viva.dzene@intereses.lv