Konkursa „Rīgas toņi un pustoņi” izstāde Rīgas domē

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa “Rīgas toņi un pustoņi” mērķis ir  piedalīties V Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivāla „Toņi un pustoņi” (turpmāk – Festivāls) mākslas programmās, kurš notiks Bauskā  2017.gada 1. un 2.jūnijā.

Gatavojoties konkursam, aicinājām iepazīt Rīgas vēsturi, nozīmīgas un raksturīgas vietas savā apkaimē, apzināt ievērojamus cilvēkus, vai  atspoguļot savu nākotnes vīziju par Rīgu individuālos darbos vai kopdarbos , izmantojot dažādus vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus. Izstādes I kārta notika 6 rajonos/ priekšpilsētās un tajās piedalījās 800 dalībnieki ar 587 darbiem no 62 izglītības iestādēm. Rīgas kārtas laureātu darbi skatāmi izstādē no 2017.gada 4.aprīļa līdz 27.aprīlim Rīgas domē 2. un 5. stāva vestibilos, Rātslaukums 1. Tajā piedalās  303 interešu izglītības audzēkņi ar 210 darbiem no 48 izglītības iestādēm.

Laureātu apbalvošana un atzinības rakstu pasniegšana 2017. gada 12. aprīlī plkst.15.30 Rīgas domē, Rātslaukuma 1.