Konkursa “Nu tai Rīgā ieraudzīju ….” izstāde Rīgas domē

Aicinām apmeklēt Rīgas izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa izstādi “Nu tai Rīgā ieraudzīju ….”  Rīgas domes, Rātslaukums 1, 1.stāva vestibilā līdz 2018. gada 26.aprīlim.

Izstādē aplūkojami 229 skolēnu un jauniešu radošie darbi.  Dabas daudzveidība, dzīvnieku un putnu daudzveidība saskatīta gan pilsētas centrā, gan tās apkaimēs. Radošajos darbos akcentēti nozīmīgi dabas un kultūrvides objekti, atspoguļoti dažādi raksturīgi  rīdzinieku tēli. Konkursā piedalījās 51 izglītības iestāde ar 489 darbiem (arī kopdarbiem).

Darbu  autoru apbalvošanas pasākums 2018.gada 25.aprīlī plkst.15.30 Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils” Kr.Barona ielā 99, Svētku zālē.

Darbu izņemšana 27.aprīlī no plkst.10.00 līdz plkst.14.00 Rīgas domē, 1.stāva vestibilā.