Kā roboti satikās Rīgā 2021. gadā?

Čehu rakstnieks Karels Čapeks (Karel Čapek) drāmā R.U.R. pirmo reizi izmantoja vārdu “robots”, ko kādā sarunā izteica viņa brālis, gleznotājs Josefs Čapeks (Josef Čapek). Kopš tā laika aizritējis vairāk kā 100 gadi. Vārds “robots” mūsdienās ir zināms ar tā daudzām funkcijām, iespējām, kā arī  rosinājis fantāziju bērnu, jauniešu, skolotāju, vecāku prātos un devis iedvesmu radošai darbībai, veidot mākslas darbus.

49. Starptautiskā bērnu mākslas konkursa – izstādes Lidice 2021 tēma ir “ROBOTS un mākslīgais intelekts”. Apakštēmas:

  1. Ko robots var/drīkst (nedrīkst) darīt;
  2. Kas atrodas mašīnas- robota iekšienē;
  3. Roboti literatūrā un kino;
  4. 2121. gads;
  5. Mākslīgā intelekta attīstība un tā veidi;
  6. Tehnoloģijas un ētika;
  7. Dati;
  8. Nanoroboti.

Un tā, 2021. gadā, laikā no 11. līdz 15. janvārim, Rīgas Interešu izglītības metodiskajā centrā satikās 780 Latvijas bērnu un jauniešu veidotie mākslas darbi par tēmu “ROBOTS un mākslīgais intelekts”. Konkursā bija iespēja piedalīties bērniem un jauniešiem no 4 līdz 16 gadu vecumam. Pirmais darbs tika saņemts no bērnu un jauniešu centra “Laimīte”, kam sekoja darbi no Latgales, Vidzemes, Kurzemes, Zemgales, Jūrmalas un Rīgas. Tos veda gan skolotāji, gan paši autori, gan vecāki, gan izglītības iestāžu metodiķi, gan draugi, darbi tika saņemti organizēti no novadiem, tos piegādāja kurjerpasts, kā arī tika izņemti pasta nodaļā.

Sirsnīgs paldies bērniem, jauniešiem, vecākiem un Jums, skolotāji, par atsaucību, radošumu, aktivitāti un dalību konkursā Lidice – 2021 Latvijas kārtā! 

Pieņemot darbus, izpakojot, izvietojot vērtēšanai, noformējot, veidojot kopskatu, iekārtojot izstādi, bija iespēja tos visus vairākkārt apskatīt, izpētīt, izbaudīt, priecāties, iepazīt, kas bērniem un jauniešiem aktuāls. Vizuālās mākslas darbi veidoti dažādās tehnikās:  grafikas darbi – smalki, lineāri, melnbalti, ar krāsu akcentiem; gleznojumi – ar pasteli, akrilu, guašas krāsām; kolāžas; aplikācijas; papildināti ar telpiskiem elementiem. Datorgrafikas darbi ar radošām fantāzijām par robotiem, cilvēkiem un mākslīgā intelekta tēmām. Vizuāli plastiskās mākslas darbi veidoti no visdažādākajiem materiāliem: no papīra, olu kārbām, kartona kārbām, stikla, metāla detaļām, vadiem un vadiņiem, baterijām, folijas, Led lampiņām, plastmasas iepakojumiem un citiem materiāliem un autori tiem devuši jaunu dzīvi un turpinājumu kļūt par mākslas darbiem. To starp ir darbi, kas prasījuši lielu pacietību, rūpīgu attieksmi, kuri veidoti no pērlītēm, austi, adīti, izšūti, filcēti. Neskatoties uz attālināto mācību procesu ir autori, kuriem ar skolotāju palīdzību ir izdevies izveidot  nopietnus keramikas, stikla, koka darbus.

Redzētais ir apliecinājums bērnu, jauniešu, skolotāju un vecāku neatlaidībai, stiprumam, radošumam, mīlestībai! Paldies Jums par lielo darbu un skaisto piedzīvojumu!

Konkursa darbus vērtēja Valsts izglītības satura veidota vērtēšanas komisija: vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Ilze Rimicāne – Starptautiskā bērnu mākslas konkursa „Lidice” (Čehijā) žūrijas komisijas locekle,  Rīgas Bērnu un jauniešu centra „Daugmale” studijas „Mozaīka” vadītāja;  Dace Timule – Rīgas bērnu un jauniešu centra “Daugmale” keramikas studijas vadītāja; Indra Laura Lazdiņa – Limbažu Mūzikas un mākslas skolas direktore; Maija Avota – Māras Muižnieces mākslas skolas skolotāja. Ar Valsts Izglītības satura centra vērtēšanas komisijas lēmumu, tālāk ceļam uz 49. Starptautisko bērnu mākslas izstādi Čehijā, tika izvirzīti 190 mākslas darbi. Laureātu saraksts – vērtēšanas komisijas protokols apskatāms VISC mājas lapā. 

Paldies par sadarbību Santai Vancānei, fotogrāfam Robertam Blaubukam, Jānim Kauguram par digitālā kataloga izveidi, kuru var apskatīt Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra mājas lapā intereses.lv (ievietots 1. februārī).

KATALOGS PIEEJAMS ŠEIT [ nospiest, lai lejupielādētu]

Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē ir izveidota Lidice – 2021 laureātu darbu izstāde. 11. februārī šeit notiks apbalvošanas pasākuma filmēšana.

Bija prieks redzēt, ka izstādi apmeklēja Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes dekāns Agris Ņikitenko un fakultātes darbinieki. Prieks dzirdēt ļoti labas atsauksmes par bērnu darbiem, radošumu un izstādi! Paldies par atsaucību Līgai Kuklei un dekāna vietniecei administratīvi saimnieciskajā darbā Sarmītei Jaunpetrovičai. Paldies par atsaucību un palīdzību bērnu un jauniešu centra “Laimīte” Baltāsbaznīcas ielas 14 dežurantiem!

Paldies māksliniecēm, pedagoģēm Laimai Cēsniecei un Lienei Knētai par rūpīgo bērnu mākslas darbu noformēšanu, kopskata veidošanu, izstādes iekārtošanu! Paldies Sandrai Miezei, Maijai Feldmanei, Ilzei Rimicānei, Ilzei Herbergai, Aldai Bēvaldei, , Oskaram Vainauskam, Jānim, Dacei Timulei un Vivai Dzenei par sadarbību un palīdzību izstādes iekārtošanā!

Ņemot vērā Valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, plašai auditorijai izstādi apmeklēt klātienē nav iespējams.

Pielikumā neliels ieskats: Kā roboti satikās Rīgā 2021. gadā!

Gaidām 50. Starptautisko bērnu mākslas konkursu – izstādi Lidice 2022!

Uz tikšanos!

Informāciju sagatavoja: Elita Kalnača, Rīgas interešu izglītības metodiskā centra vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas galvenais speciālists

Konkursa – izstādes “Lidice 2021” Latvijas kārtas organizatori ir Valsts Izglītības satura centrs sadarbībā ar Rīgas interešu izglītības metodisko centru.