Izstādē “Tikšanās” MJC “Praktiskās estētikas skola” jauno mākslinieku darbi

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuālās un lietišķās mākslas izstādē „Tikšanās” no 2014. gada 3. februāra līdz 12. martam MJC “Praktiskās estētikas skola”
vizuālās mākslas audzēkņu darbi, skolotāja Laura Pīgozne

Vizuālās mākslas metodiķe

Viva Dzene