Izstāde “Tikšanās”

Izstāžu cikla ietvaros Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” I stāva vestibilā

2015. gada janvārī skatāmi Bērnu un jauniešu centra ”Daugmale”

vizuālās mākslas pulciņa audzēkņu darbi, skolotāja  Brigita Ulasa.

informāciju sagatavoja

Viva Dzene

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuālās mākslas metodiķe viva.dzene@intereses.lv