Izstāde “Tikšanās”

Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” I stāva vestibilā līdz augusta vidum skatāma O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas audzēkņu darbu izstāde.

Viva Dzene

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuālās mākslas metodiķe