Izstāde “Pietura – BJC “Daugmale” – 55”

Bērnu un jauniešu centrs “Daugmale” svin savas pastāvēšanas 55 gadu jubileju. Svētku noskaņā īpašajos apstākļos tika iekārtota  izstāde “Pietura – BJC “Daugmale” – 55” Rīgas domes 5. stāva vestibilā,  Rātslaukuma ielā 1.

Pietura ir vieta, kur transporta līdzekļi apstājas, lai izlaistu vai uzņemtu pasažierus. Pietura ir vieta, kur mēs apstājamies uz īsāku vai garāku laika sprīdi. Jubilejas virtuālajā pieturā mēs apstājamies, lai paskatītos un priecātos par audzēkņu izaugsmi, par pedagogu ieguldīto darbu un  uzņemtu enerģiju jaunajam 5 gadu ciklam.

Izstādē skatāmi audzēkņu darbi no vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmu pulciņiem/ studijām/ darbnīcām. Izstādi iekārtojot un ierakstot video, mūs apspīdēja spoža saulīte. Darbi mirdzēja, vizuļoja un sarunājās ar mums. Paldies mūsu talantīgajiem audzēkņiem un profesionālajiem pedagogiem!

Paldies Rīgas domei par iespēju reprezentēt mūsu izglītības iestādi!

Paldies direktoram un direktora vietniekiem par atsaucību un pozitīvo attieksmi!

Aicinām Jūs apstāties un priecāties kopā ar mums!

Uz satikšanos virtuālajā Pieturā Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” youtube kanālā.

Informāciju sagatavoja: Viva Dzene, BJC “Daugmale” izglītības metodiķe