Izskanējis “Rīgas gailis 2015” Jaunajā Sv. Ģertrūdes baznīcā

TX6Ozy8eMFQ (1)skaista tradīcija iedibinātais jaunāko klašu koncerts  pirms   gada skanēja Rīgas Domā. Šogad, līdzīgi 5. – 9.klašu  un      jauktajiem koriem, kuri gatavojas dziesmu svētkiem,  kas    vasarā notiks Mežaparkā,  arī daudzi jaunāko klašu  kori cītīgi  gatavoja kopdziesmu un festivāls pieskandēja  jau pusi Rīgas.

20.maija pēcpusdienā pārpildītā Rīgas Jaunajā Svētās  Ģertrūdes  baznīcā notika koncerts “Rīgas Gailis 2015” , kurā  piedalījās 12 kori  no dažādiem Rīgas rajoniem/priekšpilsētām.

Koncertu ievadīja  ērģelnieces  Ievas Rozenbahas priekšnesums. 9 kori bija drosmīgi un atsevišķi dziedāja latviešu tautasdziesmu apdares. Spilgti priekšnesumi izdevās Rīgas 31. vidusskolas korim ( diriģente Olita Ruska) un BJC „Rīgas Skolēnu pils” korim „Rīga” (diriģente Elīza Hvane ).
Koncerta noslēgumā kopkoris izpildīja “Missa brevis”.  Šo skaņdarbu pēc  Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vadītājas Ingas Cimiņas aicinājuma īpaši šādam koru sastāvam un pasākumam uzrakstīja komponiste Ilze Arne, kura šajā koncertā bija arī koncertmeistare apvienotajam korim.

IMG_3005Solistes bija skanīgu balsu īpašnieces no kora „Rīga” un Rīgas 31. vidusskolas. Virsdiriģentes – Nataļja Jekimova un Evija Milzarāja.

Uzstāšanās baznīcā daudzu mazo dziedoņu dzīvē bija pirmoreiz un pieskandēs plašās velves šajā akustikā nebija viegli, toties pārdzīvotās emocijas un klausītāju devīgie aplausi ilgi paliks mazajās sirsniņās.

Koncerta rīkotāju vārdā milzīgs paldies mācītājam Guntaram Dimantam par atsaucību un pretimnākšanu, Ingai Cimiņai par ideju un Maijai Feldmanei – par koncerta vadīšanu.
Sagatavoja:
Nataļja Jekimova

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra mūzikas metodiķe