Izskanējis 2.-4. klašu koru koncerts “Mēs šodien iesim pasaulē!”

Rīga dimd, RĪGA DIMD!

Kas to Rīgu dimdināj’?

16. maijā dimdēja Latvijas Universitātes Lielā aula! To pieskandināja sākumskolas kori – izskanēja  Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 2. – 4. klašu koru dziedāšanas svētki “Mēs šodien iesim pasaulē!”.

Koncertā piedalījās 31 koru kolektīvs – vairāk nekā 1000 dziedātāji! Iespējams, lielākajai daļai mazo dziedātāju šī bija pirmā iepazīšanās ar monumentālo Latvijas Universitātes ēku, kuru kādreiz iespējams sauks par savu augstskolu, un pirmā reize būt Lielajā aulā – Rīgas vienā no skanīgākajām un skaistākajām akustiskajām zālēm.

Koncerta diena iesākās ar mēģinājumu – katram kolektīvam tika dota iespēja izjust Lielās aulas brīnišķīgo akustiku un izmēģināt savu brīvās izvēles dziesmu. Lielās aulas balkons pamazām sāka piepildīties ar kopkora dziedātājiem – zumēja un mudžēja – katrs vēlējās paraudzīties, kas tad notiek lejā, kā tas viss izskatās.

Koncerta sākumā kopkora izpildījumā izskanēja komponista Arņa Miltiņa dziesma “Brīnumzeme”, latviešu tautasdziesma Toma Kazimirisaņeca apdarē “Rīga, mana balta Rīga”, kā arī Andra Gaiļa “Suns pie jūras”, ar pašu komponistu pie klavierēm. Skanēja vareni no pirmās skaņas! Koncerta turpinājumā 12 kori izpildīja pašu izvēlētas koru dziesmas, apliecinot  2.-4. klašu koru repertuāra daudzveidību – izskanēja dziesmas par draudzību, laimi, prieku un, protams, kori apliecināja savu piederību un mīlestību pret mūsu pašu zemīti – Latviju.

Liels paldies par brīnišķīgajiem individuālajiem priekšnesumiem:

 • Rīgas Rīnūžu vidusskolas 1. – 4. klašu korim “Zvaniņi”, diriģentei Nataļjai Jekimovai un koncertmeistarei Jekaterinai Sarvi;
 • Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” korim “Rīga”, diriģentei Irīnai Švarcbahai, vokālajai pedagoģei Aijai Smiltēnai un koncertmeistaram Jānim Švarcbaham;
 • Friča Brīvzemnieka pamatskolas 2. – 4. klašu korim “Mezgliņi”, diriģentei Evai Turlutei un koncertmeistarei Ivetai Bērziņai;
 • Rīgas 6. vidusskolas 2. klašu meiteņu korim un 3. klašu meiteņu korim, diriģentiem Elīnai Sējai Birzakai, Sandim Gaņinam un koncertmeistarei Jolantai Barinskai;
 • Rīgas Franču liceja 3. – 4. klašu meiteņu korim, diriģentei Karīnai Pundzjus;
 • Rīgas Juglas vidusskolas 2. – 4. klašu korim, diriģentei Žanetei Jansonei;
 • Rīgas Imantas vidusskolas meiteņu koris “Unda”, diriģentei Ritai Birzulei un koncertmeitarei Dacei Rammai – Gruntei;
 • Rīgas 10. vidusskolas 3. un 5. klašu korim un Rīgas 10. vidusskolas mūzikas studijas instrumentālajam ansamblim, diriģentam Aleksejam Verbickim;
 • Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzijas 2. – 4. klašu korim “Avotiņš”, diriģentei Ludmilai Maļevičai un koncertmeistarei Nataļjai Timkovskai;
 • Rīgas Centra humanitārās vidusskolas 2. – 4. klašu meiteņu korim “Rasiņa”, diriģentam Jānim Almanim – Palmbaham un koncerteistaram Genādijam Griņko;
 • Rīgas 45.vidusskolas 2. – 4 .klašu korim, diriģentēm Ivetai Cakulei, Marlēnai Lapiņai.

Koncerts noslēdzās ar divām brīnišķīgām un koriem iemīļotām dziesmām – kopkoris savas artikulācijas spējas apliecināja Sanitas Sinkēvičas dziesmā “Skaitāmpantiņš”, kā arī izdziedāja Didža Sostes “Mēs šodien iesim pasaulē”, ar komponistu pie klavierēm.

Koncerta kopkori diriģēja Rīgas 6. vidusskolas diriģents Sandis Gaņins, Rīgas Imantas vidusskolas diriģente Rita Birzule, Rīgas Franču liceja diriģente Karīna Pundzjus, Rīgas Juglas vidusskolas diriģente Žanete Jansone un Rīgas Interešu Izglītības metodiskā centra vadītāja, BJC “Rīgas Skolēnu pils” kamerkora “Tonika” diriģente Inga Cimiņa.

Liels paldies kopkora kolektīviem un to vadītājiem:

 • Rīgas Kultūru vidusskolas 2. – 4. klašu korim un diriģentei Inai Kivkulei;
 • Rīgas Lietuviešu vidusskolas 2. – 4. klašu korim un diriģentei Kintijai Dreimanei;
 • Rīgas Franču liceja 1. – 2. klašu korim un diriģentei Dacei Kazimirisaņecai;
 • Rīgas 49. vidusskolas 2. – 4. klašu korim un diriģentam Jānim Liepiņam – Keišam;
 • Rīgas Angļu ģimnāzijas 3. – 4.klašu korim un diriģentei  Inai Koroļonokai;
 • Rīgas 31.vidusskolas 2. – 3. klašu korim un diriģentei Andželai Hilo-Lukševicai;
 • Rīgas 66.vidusskolas 2. – 4. klašu korim un diriģentei Zigrīdai Lūsei;
 • Pamatskolas “Rīdze” 2. – 3. klašu meiteņu korim un diriģentei Andai Šicānei;
 • Rīgas Bolderājas Jaunās pamatskolas 1. – 3. klašu korim un diriģentei Dacei Postei;
 • Rīgas 25. vidusskolas 1. – 4. klašu korim un diriģentei Sanitai Blīvei;
 • Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas 2. – 4. klašu korim un diriģentei Ivetai Lagzdiņai;
 • Āgenskalna sākumskolas 2. – 4. klašu korim un diriģentei Paulai Šrenkai;
 • Rīgas 75. vidusskolas 2. – 4. klašu korim un diriģentei Nataljai Kekļai;
 • Rīgas Mežciema pamatskolas 2. – 4. klašu korim “Skudriņas” un diriģentam Austrim Kalniņam;
 • Rīgas 88. vidusskolas 2. – 4. klašu korim un diriģentei Inese Kungai – Švītiņai;
 • Rīgas Valdorfskolas 2. – 4. klašu korim un diriģenei Dacei Valdemārei;
 • Rīgas Jaunciema pamatskolas 2 .- 4. klašu korim un diriģentei Diānai Babrei;
 • Rīgas Hanzas vidusskola 2. – 4. klašu korim un diriģentei Elīnai Varsegovai;
 • Rīgas 69. pamatskolas 2. – 4. klašu korim un diriģentei Līgai Gaiķei.

Koncertu ikviens varēja vērot arī tiešsaistē Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra Facebook un Youtube platformās. Paldies Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra video operatoram Oskaram Vainauskam, SIA “WIND FILMS” komandai un Jānim Romanovskim par tiešraides nodrošināšanu.

Paldies Latvijas Universitātei par uzņemšanu un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam par finansiālo atbalstu.

Paldies Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra projektu vadītājiem, galvenajiem speciālistiem un pasākumu koordinatoriem kā arī Rīgas 49. vidusskolas jauktā kora jauniešiem par entuziastisko darbu koncerta sagatavošanā un realizēšanā.

Dzirdot koru vareno skanējumu, redzot dziedātāju mirdzošās acis un smaidīgās sejas, nepamet sajūta, ka mūsu nākotne būs skanīgu, dzīvespriecīgu, aizrautīgu, zinātkāru bērnu un jauniešu pilna. Mēs esam un būsim bagāti!

Vislielākais paldies visiem koru pedagogiem, koncertmeistariem un vecākiem, kuri ik dienas rūpējās, lai kori būtu labskanīgi un daudzskaitlīgi!

Uz tikšanos nākamajos koncertos! Uz tikšanos mūzikā!

Informāciju sagatavoja:

Ilona Plūme, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra galvenā speciāliste koru mūzikas jomā