Interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu metodisko darbu izstāde-konkurss

Valsts izglītības satura centrs organizē interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu metodisko darbu izstādi-konkursu „Manas mājas”, kurā  aicinām piedalīties arī Rīgas izglītības iestāžu pedagogus ar saviem metodiskajiem darbiem. Nolikumu skatīties www.visc.gov.lv sadaļā Interešu izglītība- vizuālā māksla – pasākumi vai ŠEIT

Rīgas kārtas norise:

  1. Pieteikumu nosūtīšana (skat.nolikuma pielikumu) elektroniski līdz 2016.gada 21.martam Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra metodiķei Vivai Dzenei pa e-pastu viva.dzene@intereses.lv.
  2. Darbu iesniegšana 5.aprīlī no plkst.10.00- 18.00 Bērnu un jauniešu centrā „Mīlgrāvis” Baltāsbaznīcas ielā 14. Atbildīgā persona Bērnu un jauniešu centra „Mīlgrāvis” direktora vietniece Dace Timule, tālr.67349492.
  3. Izstādes norise Bērnu un jauniešu centrā „Mīlgrāvis” no 7.aprīļa līdz 21.aprīlim.
  4. Izstādes – konkursa pasākuma noslēgums 21.aprīlī plkst. 16.00 Bērnu un jauniešu centrā „Mīlgrāvis”, Baltāsbaznīcas ielā 14. Informācija par noslēguma pasākumu tiks precizēta.

Atbildīgā par Rīgas kārtu vizuālās mākslas metodiķe Viva Dzene, tālr. 27006045