Informācija vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas skolotājiem

Aicinām uz II kārtas Tērpu kolekciju skati 2017. gada 20. aprīlī plkst.14.00  un Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa “Toņi un pustoņi”   Rīgas kārtas laureātu apbalvošanu  plkst.15.00 Kultūras pilī Ziemeļblāzma, Ziemeļblāzmas ielā 36.
Skat. pielikumus: VISC protokols un ielūgums