Informācija par XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru konkursa II kārtas norisi

Informējam par  XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru skates II kārtas norises datumiem:

  • 13.maijs 2. kārtas koru konkurss Centra rajonam/Vidzemes priekšpilsētai
  • 14.maijs 2. kārtas konkurss Zemgales priekšpilsētai/Kurzemes rajonam
  • 15. maijs 2. kārtas konkurss Latgales priekšpilsētai/Ziemeļu rajonam/ profesionālās izglītības iestādes Rīgas pilsētā

Precīza informācija par norises vietām un laikiem sekos.

Andra Fenhane

Mūzikas metodiskās apvienības vadītāja