Informācija par izstādes “Sen to Rīgu daudzināja” darbu izņemšanu

 

Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa – izstādes

„Sen to Rīgu daudzināja” vizuāli plastiskās mākslas darbu izņemšana

29.aprīlī no  plkst. 10.00 līdz 12.00 Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā

Uzvaras bulvārī 2. Neizņemtie darbi atradīsies BJC „Rīgas Skolēnu pils” metodiskajā centrā (sazināties ar metodiķi Dagniju Ramani tālr.27006053)