Informācija par apstiprinātajām tālākizglītības programmām

Informējam, ka apstiprinātas 7 jaunas Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra izstrādātas pedagogu profesionālās pilnveides tālākizglītības programmas.

Programmas izstrādātas, ņemot vērā interešu izglītības skolotāju ieteikumus pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu norišu izvērtējumos . Aicinām iepazīties ar 2020. gada 26.augustā Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajā centrā apstiprināto programmu sarakstu un anotācijām.

Sekojiet informācijai, lai pieteiktos programmām.

Atsauksmes, ieteikumus, kā arī citus jautājumus aicinām sūtīt uz gunars.antapsons@intereses.lv.