Informācija koru diriģentiem

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru koncerta “Dziesmubērns” mākslinieciskais vadītājs Edgars Vītols ziņo par labojumiem dziesmā “Tici sev”.

Jau iepriekš minētie

– 5.-9. klašu, 5-12.klašu kori – 46., 54., 95., 103. taktī 2.balss dzied ar trešo balsi.

– jauktajiem koriem  – 34. taktī  TB jādzied to pašu, kas solistam

Un jaunie labojumi – attiecas uz izmaiņām dziesmas formā, saistoši izpildījumam skatēs.

– no dziesmas tiek izņemts/kupirēts K un L posms (92.-107. takts nav jādzied, lec uz 108. takti M posmu)

– koris dzied līdz 124. taktij, kurā tiek realizēts molto rit un diminuendo, kā arī fermāta uz tās takts pēdējās nots pavadījumā. Pēc tam seko pēcspēle.

Par nošu pieejamību sazinieties ar Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra galveno speciālisti Ilonu Plūmi.