III Latvijas skolu jaukto koru salidojuma „Kalniem pāri” dziesmu krājuma nošu un teksta precizējumi un labojumi

Nr. Dziesma Takts Precizējums/Labojums
1 Ik vakaru dziedāt gāju 16. takts 4. pantā teksta precizējums – „lejiņā”
2 Kur tur skriesi, vanadziņi? 1.un 5. takts Pareizi rakstīts „liepas” – saistīts ar vārda vecās formas (locījuma) lietojumu.
3 Lai jūs ietu 41. un 42. takts Visām balsīm teksts un ritms analoģiski kā 45. un 46. taktī. Pilns teksts – „saule ziedu klētiņā, klētiņā”. Altiem locījums uz zilbi „-ņā”
4 Zaļā zeme 48. takts Pēdējā nots ar vārdu „tad” visām balsīm ir nots „la” – tāpat kā 25. taktī.
5 Tu gaišā zeme 52. taktī Tenoriem pirmās trīs notis jādzied „re”.