Iespējams saņemt Dziesmu svētku nošu krājumus!

Cienījamie, koru diriģenti!

Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils” pieejami XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu svētku nošu krājumi koriem, kuri startējuši   Dziesmu sētku skatēs 2013./2014 gadā un plāno dalību svētkos šajā mācību gadā.

Krājums iespējams saņemt šādos laikos K. Barona ielā 99, 112.telpā:

16. septembris plks. 13.00  – 16.30

17. septembris plkst. – 19. septembris  8.30 – 16.30

Krājumus izsniedz uzreiz visiem  vienas izglītības iestādes kolektīviem vienlaicīgi!

Vēlams iepriekš sazināties  pa tālruni 28232914

Inga Cimiņa

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vadītāja