Iepazīsti Interešu izglītības metodisko materiālu skates 2021 dalībniekus: Sintija Grava un Ieva Medne

2021. gada Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skatē piedalījās 29 skolotāji no 9 izglītības iestādēm ar 23 darbiem. Turpinām vērt vaļā skates darbu PŪRA LĀDI, iepazīstoties ar skates dalībniekiem un viņu darbiem.

Iepazīsti Pārdaugavas Bērnu un jauniešu centra “Altona” skolotājas Sintiju Gravu un Ievu Medni, kas skatē piedalījās ar darbu “Spēles un rotaļas elementi ģitārspēles pamatu apguvē kreisajai rokai”.

Sintija Grava vada instrumentālo un vokāli-instrumentālo ansambli. Interešu izglītībā strādā 25 gadus un uzskata, ka tā ir viņas sirds lieta. Piedalīties interešu izglītības metodisko materiālu skatē Sintiju motivēja vēlēšanās apkopot savu pieredzi. Viņas moto ir “Dzīve bez mīlestības visās jomās nav dzīve”.

Ieva Medne vada floristikas studiju un ir izglītības metodiķe. Jau studiju laikā sāka strādāt interešu izglītībā par skolotāju un turpina to darīt jau 25 gadus. “Interešu izglītībā ir tik daudz radošu izaicinājumu gan mācību darbā, gan ārpus tā – iespēja piedalīties un organizēt izstādes, konkursus un nometnes. Prieks atklāt audzēkņu talantu un dot zināšanas, vērojot kā ar katru nodarbību viņi kļūst zinošāki un prasmīgāki. Gandarījums, ka viņi floristikas studijā iegūtās zināšanas varēs izmantot savā ikdienā un svētku reizēs,” stāsta Ieva. Piedalīties skatē Ievu motivēja jaunas idejas un cerība, ka tas noderēs arī citiem skolotājiem. Viņas dzīves moto ir “Vienmēr dari kaut ko, ja nedari darbu, dari nedarbu :)”

 

Sintija Grava un Ieva Medne ar darbu “Spēles un rotaļas elementi ģitārspēles pamatu apguvē kreisajai rokai” Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skatē 2021.gadā iegūva dalītu 1.vietu un ir apbalvotas ar laureāta diplomu. Šīs darbs ir turpinājums 2020.gada metodisko materiālu skates darbam “Pirkstu veiklības vingrinājumi ģitārspēles pamatu apguvei”. Ik gadu ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu Rīgas interešu izglītības metodiskais centrs strādā pie laureātu darbu izdošanas. Šobrīd tiek gatavoti izdošanai Sintijas Gravas un Ievas Mednes 2020. un 2021.gada metodisko materiālu skates darbi, kas tiks apvienoti vienā grāmatā un jau  rudenī būs pieejami Rīgas Interešu izglītības metodiskajā centrā.

Materiālu publicēšanai sagatavoja: Sintija Grava, Ieva Medne, Inga Cimiņa, Oskars Vainausks, Marina Lučko.