Iepazīsti Interešu izglītības metodisko materiālu skates 2021 dalībniekus: Sandra Dzilna

2021. gada Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skatē piedalījās 29 skolotāji no 9 izglītības iestādēm ar 23 darbiem. Turpinām vērt vaļā skates darbu PŪRA LĀDI, iepazīstoties ar skates dalībniekiem un viņu darbiem.

Iepazīsti Tehniskās jaunrades nama “Annas 2” skolotāju Sandru Dzilnu, kas skatē piedalījās ar darbu “Karstā vaska batikas darbnīca”.

Darba autore, Tehniskās jaunrades nama “Annas 2” interešu izglītības skolotāja Sandra Dzilna, vada papīra un tekstildizaina studiju. Par skolotāju strādā 28 gadus, 23 no tiem interešu izglītībā. Skolotāja uzskata, ka tieši interešu izglītībā ir iespējams ar savu darbu dot audzēkņiem zināšanas, izkopt spējas un prasmes dažādās mākslas un dizaina jomās, un veidot attieksmi pret sevi, citiem, dabu, darbu un kultūru. Uz jautājumu, kas motivēja veidot metodisko darbu un piedalīties Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skatē 2021.gadā, Sandra atbild: “Iespēja dalīties ar savu pieredzi un iedvesmoties no kolēģu darba”.

Ar Sandras Dzilnas darbu “Karstā vaska batikas darbnīca” prezentāciju iespējams iepazīties šeit.

Materiālu publicēšanai sagatavoja: Sandra Dzilna, Ieva Strauta, Dace Timule, Oskars Vainausks, Marina Lučko