Iepazīsti Interešu izglītības metodisko materiālu skates 2021 dalībniekus: Irēna Tunika

2021. gada Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skatē piedalījās 29 skolotāji no 9 izglītības iestādēm ar 23 darbiem. Turpinām vērt vaļā skates darbu PŪRA LĀDI, iepazīstoties ar skates dalībniekiem un viņu darbiem.

Iepazīsti Pārdaugavas Bērnu un jauniešu centra “Altona” skolotāju Irēnu Tuniku, kas skatē piedalījās ar darbu “Didaktiskā spēle “Makšķerēšana””.

Darba autore, Pārdaugavas Bērnu un jauniešu centra “Altona” interešu izglītības skolotāja Irēna Tunika, vada Latviešu tautas dzīvesziņas pulciņu. Par skolotāju strādā jau 38 gadus, no tiem 20 interešu izglītībā. Irēna uzskata, ka interešu izglītībā skolotājiem ir lieliska brīvība mācību materiālu pasniegšanā un metožu izvēlē. Skolotājas dzīves moto: “Nākotne ir atkarīga no manis.” Un novēlējums visiem: “Paveikt nepaveicamo. Saglabāt neiespējamo!

Ar Irēnas Tunikas darbu “Didaktiskā spēle “Makšķerēšana”” iespējams iepazīties šeit.

Materiālu publicēšanai sagatavoja: Irēna Tunika, Ieva Medne, Jana Liepiņa, Inga Sidorčika-Boboviča, Oskars Vainausks, Marina Lučko.