Iepazīsti Interešu izglītības metodisko materiālu skates 2021 dalībniekus: Ilze Gurtlava

2021. gada Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skatē piedalījās 29 skolotāji no 9 izglītības iestādēm ar 23 darbiem. Turpinām vērt vaļā skates darbu PŪRA LĀDI, iepazīstoties ar skates dalībniekiem un viņu darbiem.

Imants Ziedonis ir teicis “Ritms visu dara saderīgu, ritms ceļ, aizrauj un dara laimīgu”. Mākslinieciskās jaunrades centra “Praktiskās estētikas skola” skolotāja Ilze Gurtlava savu metodisko darbu “Apļu pielietošanas daudzveidība rokdarbos” veidojusi par pamatu izvēloties vienu no pasaulē vissvarīgākajiem un visplašāk izplatītākajiem ģeometriskajiem simboliem – apli,  kuru dažādos praktiskos uzdevumos kārtojusi krāsu un formu ritmos, radot visdažādākos dekorus, rotaļlietas vai ikdienā izmatojamas lietas, bet galvenais – radot prieku.

Iepazīstinām ar  interešu izglītības skolotāju Ilzi Gurtlavu, kas savu pieredzi apkopoja darbā “Apļu pielietošanas daudzveidība rokdarbos”.

Skolotāja Ilze Gurtlava ir pulciņu “Rokdarbi un rotas” un “Čaklās rociņas” vadītāja. Interešu izglītībā strādā jau 19 gadus. Kāpēc? “Man patīk darboties ar bērniem un jauniešiem, ja viņi nāk un ar interesi piedalās. Patīk radīt ko skaistu un paliekošu. Patīk redzēt audzēkņu sejās gandarījumu par savu paveikto darbu, par veiksmīgi realizētu mākslas darbu”, -stāsta Ilze, – “Mans darbs ir mans hobijs”. Uz jautājumu, kas motivēja veidot metodisko darbu un piedalīties Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skatē, skolotāja atbild: “Atradu interesantu ideju. Pati aizrāvos ar šo ideju un nolēmu padalīties un aizraut arī pārējos”.

Ar Ilzes Gurtlavas darbu “Apļu pielietošanas daudzveidība rokdarbos” iespējams iepazīties šeit.

Materiālu publicēšanai sagatavoja: Ilze Gurtlava, Vita Brakovska, Oskars Vainausks, Marina Lučko, Inga Cimiņa