Gatavosimies Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursam – izstādei „Sen to Rīgu daudzināja”

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pedagogi! Gatavosimies Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursam – izstādei „Sen to Rīgu daudzināja”.

Sagaidot Latvijas valsts simtgadi, konkursa – izstādes „Sen to Rīgu daudzināja”tēmas:

  • Rīgas nami, ielas un parki, to vēsture.
  • Rīdzinieki (portreti, tērpi, tērpu aksesuāri ).
  • Ievērojami cilvēki, kultūras un mākslas pārstāvji.
  • Svētki Rīgā.
  • Daugavas krasti. ( labais, kreisais krasts )

KONKURSA DARBA IZPILDES NOSACĪJUMI

Gatavojoties konkursam, aicinām pētīt Rīgas vēsturi, nozīmīgas un raksturīgas savas apkārtnes vietas, apzināt ievērojamus cilvēkus, kā arī papildināt savas zināšanas par 2016.gada māksliniekiem – jubilāriem, kuri atstājuši nozīmīgu kultūras mantojumu: Janis Rozentāls-150 gadi, Anšlavs Eglītis–110 gadi, Teodors Zaļkalns-140 gadi, Romans Suta-120 gadi u.c. Savus vērojumus un atziņas atspoguļot individuālos darbos vai kopdarbos, izmantojot dažādus vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izteiksmes līdzekļus.

Vizuālā māksla: grafikas (ne mazākas par A4 formātu) un zīmējumi, gleznojumi un datorgrafikas izpildītas dažādās tehnikās, kā arī autortehnikās (ne mazākas par A3 formātu un lielākas par A2 formātu).

Vizuāli plastiskā māksla:

  • trīsdimensiju darbi – veikti dažādās tehnikās (ādas apstrāde, kokapstrāde, keramika, stikls, tekstīlijas u.c.). Individuālie darbi – ne mazāki par 20cm x 20cm x 20cm, kopdarbi– ne lielāki par 50cm x 50cm x 50cm.
  • tērpu aksesuāri – izpildīti dažādās tehnikās ar dažādu pielietojumu (cepures, šalles, somas, jostas, apavi, rotaslietas u.c.), par vadmotīvu izmantojot jūgenda vai citu stilu  ornamentus.