Gatavosimies Rīgas izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursam – izstādei “Visa mana grezna rota”

Konkursa uzdevums – rosināt izglītības iestāžu interešu izglītības mākslas programmu audzēkņu interesi par Latvijas nemateriālo kultūras mantojumu – dainām un XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koncepciju „Rotā, rotāšana, rotāšanās, rotaļa, …”. Konkursa Dalībnieki iepazīstas, pēta un izzina Latvijas nemateriālo kultūras mantojumu – dainas par tēmu „Rotā, rotāšana, rotāšanās, rota, rotaļa, …”. Darba nosaukumā izmantojam tikai latvju dainas divrindi vai četrrindi, kurā atspoguļojas izvēlētā tēma.

2019. februārī konkursa darbus Rīgas izglītības iestādēs izvērtē un izvirza (no vienas interešu izglītības programmas izvirza ne vairāk kā 4 darbus) uz I kārtu, kas norisināsies 2019. gada martā. II kārtas izstāde notiks no 2019.gada 1.maija līdz 19.maijam RĪGAS MĀKSLAS TELPAS INTRO ZĀLĒ Kungu ielā 3, Rīgā. Laureātu apbalvošanas pasākums 2019. gada 13.maijā plkst.15. 30 RĪGAS MĀKSLAS TELPĀ Kungu ielā 3.

Dalībnieki atbilstoši Konkursa tēmai veido:

  • vizuālajā mākslā: grafikas, datorgrafikas A4 formāts (21cmx29,7cm) vai A3 formāts (29,7cmx42cm) un zīmējumus, gleznojumus izpildītus dažādās tehnikās A3 formāts (29,7cmx42cm) vai A2 formāts (42cmx59,4cm)
  • vizuāli plastiskajā mākslā:
  • trīsdimensiju darbi (individuālie, kopdarbi1 vai kolektīvie darbi2) veikti dažādās tehnikās (ādas apstrāde, kokapstrāde, metālapstrāde, keramika, stikla apstrāde, rokdarbi, tekstildarbi u.c.);
  • tērpu kolekciju un aksesuāru skiču zīmējumus, kolāžas uz kartona pamatnes (A1; A2 formāts, krāsa pelēka, biezums 1,5 – 2 mm) – gatavojoties 2020. gada tērpu skatei.
  • radošo darbnīcu ideju skices, foto uz kartona pamatnes (A1; A2 formāts, krāsa pelēka, biezums 1,5 – 2 mm).

Konkursa – izstādes nolikums pieejams: https://www.intereses.lv/vizuala-un-vizuali-plastiska-maksla/nolikumi/

Kontaktpersonas: vizuālās mākslas metodiķe Viva Dzene 27006045 un vizuāli plastiskās mākslas metodiķe Dagnija Ramane 29460028