Gatavosimies konkursam „Rīgas toņi un pustoņi”

2017. gada jūnijā Bauskā notiks V Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivāls „Toņi un pustoņi”. Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss un tērpu skate „Rīgas toņi un pustoņi” notiks martā rajonos un priekšpilsētās, bet Rīgas kārtas izstāde būs skatāma aprīlī Rīgas domē. Konkursa tēma „Rīgas toņi un pustoņi”.

Gatavojoties konkursam, aicinām iepazīt Rīgas vēsturi, nozīmīgas un raksturīgas vietas savā apkaimē, apzināt ievērojamus cilvēkus, kā arī atspoguļot savu nākotnes vīziju par Rīgu individuālos darbos vai kopdarbos, izmantojot dažādus vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas, foto un datorgrafikas izteiksmes līdzekļus:

  1. vizuālā māksla: grafikas (ne mazākas par A4 formātu) un zīmējumi, gleznojumi un datorgrafikas izpildītas dažādās tehnikās, kā arī autortehnikās (ne mazākas par A3 formātu un ne lielākas par A2 formātu);
  2. vizuāli plastiskā māksla: trīsdimensiju darbi – veikti dažādās tehnikās (ādas apstrāde, kokapstrāde, keramika, stikls, tekstīlijas u.c.). Individuālie darbi – ne mazāki par 20cm x 20cm x 20cm, kopdarbi un kolektīvie darbi – ne mazāki par 50cm x 50cm x 50cm;
  3. vides objekti ne mazāki par 150 cm x 150 cm x 150 cm, kas piemēroti eksponēšanai āra apstākļos (izmantot atbilstošus materiālus). Objektu konstrukcijai jābūt stabilai, drošai (ar pievienotiem stiprinājumiem, ja tādi nepieciešami).
  4. Tērpu kolekciju skate:

4.1. Konkursa dalībnieki veido oriģinālas tērpu kolekcijas atbilstoši konkursa tēmai, demonstrējot tās kopējā priekšnesumā.

4.2. Vienā tērpu kolekcijas prezentācijā var piedalīties ne vairāk kā 10 dalībnieki.

4.3. Prezentācijas ilgums līdz 3 minūtēm.

Konkursa dalībnieki tiek aicināti akcentēt savai pilsētai un tās apkaimei raksturīgo:

  • pilsētvidē,
  • dabā,
  • kultūrā (māksla, arhitektūra, mūzika utt.),
  • vēsturē (kultūrvēsturiskais mantojums),
  • sabiedrībā un tās norisēs pagātnē un mūsdienās,
  • mana nākotnes vīzija par Rīgu.

Rīgas nolikums būs novembrī.