Digitālais mācību līdzeklis “Kompozīcija un mākslas valoda”

Iedvesmojot interešu izglītības skolotājus jauniem darbiem un idejām, publicējam Initas Reimandovas un Ivandas Spulles – Meieres digitālo mācību līdzekli “Kompozīcija un mākslas valoda”, kur apkopoti uzskates materiāli kompozīcijā, tēlotājmākslā un dizainā, kas ietver teoriju, mākslas darbus, praktisko un pētniecisko darbu, publikācijas, recenzijas un intervijas.

Materiāls pieejams šeit: https://www.intereses.lv/kompozicija-un-makslas-valoda/

[papildināts 01.01.2021.] Ņemot vērā programmas ADOBE izmaiņas darbībā,  diemžēl no 2021.gada 1. janvāra programma Adobe Flash player vairs nav pieejama, tāpēc uz šīs tehniskās bāzes izstrādātie materiāli var nedarboties. Vairāk par Adobe darbības izmaiņām lasiet šeit.

Izveidotais materiāls būs noderīgs:

  • skolotājiem – mācību nodarbību veidošanā;
  • skolēniem, kā pašizglītošanās materiāls, kas sniedz jaunas zināšanas dažādās mākslas jomās, dod iespēju iepazīties ar mākslas darbiem, mūsdienu radošām personībām, noderīgs praktisku uzdevumu īstenošanā.
Materiāla saturs
1. daļa

Kompozīcijas izteiksmes līdzekļi.

1) Teorētiskā daļa un ilustratīvais materiāls;

2) Praktiskā daļa – interaktīvi uzdevumi.

2. daļa

Vizuālās mākslas darba ideja, vēstījums un tēls.

1) Teorētiskā daļa un ilustratīvais materiāls, intervijas ar māksliniekiem, pedagogiem;

2) Vizuālais materiāls – glezniecība, tēlniecība, grafika, keramika, stikla apstrāde, vides

dizains, metāla apstrāde, mode.

3) Intervijas ar māksliniekiem.

Digitālā materiāla publicēšana saskaņota ar autoriem.