Digitālā metodiskā izstrādne – grāmata “OZOLIŅ(I)S DIET(I) GĀJA, LIEPU VEDA ROCIŅĀ”

Ar prieku paziņojam, ka no 10. marta   autoru kolektīva metodiskā izstrādne – grāmata “OZOLIŅ(I)S DIET(I) GĀJA, LIEPU VEDA ROCIŅĀ” digitālā formātā pieejama visiem interesentiem!

Digitālais izdevums pieejams ŠEIT

Digitālais materiāls tapis pēc Rīgas interešu izglītības metodiskā centra Tautas dejas galvenās speciālistes INETAS BĒRZIŅAS idejas, attālinātajā darba periodā rosinot tautas deju kolektīvu vadītājus, pētīt etnogrāfiskās dejas, tautas melodijas, rotaļas un citu nemateriālās kultūras mantojumu, iedzīvinot to jaunās skatuviskās dejas horeogrāfijās vai veidojot etnogrāfisko deju apdares.  Projekts norisinājās divus gadus, kā rezultātā tapušas 8 jaunrades dejas,  jaunas tautas mūzikas aranžijas, deju apraksti un zīmējumi, notis koncertmeistariem, audio un video ieraksti.

Krājumu sastādītāja un redaktore INETA BĒRZIŅA.

Jaunrades deju autores ir Rīgas interešu izglītības skolotājas, kolektīvu vadītājas  – SANTA PASTORE, SANDRA KEISELE, EVIJA URBANOVIČA, ILZE DZENE, LAURA PAVILONE.

Aranžiju autore  – Rīgas interešu izglītības metodiskā centra folkloras jomas galvenā speciāliste DINA LIEPA, audio ierakstā spēlē Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” folkloras kopa “KOKLE”.

Audio ierakstu veidojis JĀNIS BEITIKS

Nošu salikumu  – Rīgas interešu izglītības metodiskā centra galvenā speciāliste kora mūzikas jomā  ILONA PLŪME.

Video operators  OSKARS VAINAUSKS

Dizains un makets –  RIHARDS GAILIŠS

Korektore RITA CIMDIŅA