Digitālā metodiskā izstrādene – grāmata “OZOLIŅ(I)S DIET(I) GĀJA, LIEPU VEDA ROCIŅĀ”

Ar prieku paziņojam, ka no 10 marta  autoru kolektīva metodiskā izstrādne – grāmata “OZOLIŅ(I)S DIET(I) GĀJA, LIEPU VEDA ROCIŅĀ” digitālā formātā pieejama visiem interesentiem!

Digitālais izdevums pieejams ŠEIT

Digitālā materiālais materiāls tapis pēc Rīgas interešu izglītības metodiskā centra Tautas dejas galvenās speciālistes INETAS BĒRZIŅAS idejas, attālinātajā darba periodā rosinot tautas deju kolektīvu vadītājus rosinot, pētīt etnogrāfiskās dejas, tautas melodijas, rotaļas un citu nemateriālās kultūras mantojumu, iedzīvinot tos jaunās skatuviskās dejas horeogrāfijās vai veidojot etnogrāfisko deju apdares.  Projekts norisinājās divus gadus, kā rezultātā izveidotas 8 jaunrades dejas, izveidotas jaunas mūzikas aranžijas, deju apraksti un zīmējumu, notis koncertmeistariem, audio un video ieraksti.

Krājumu sastādīja INETA BĒRZIŅA.

Jaunrades deju autores ir Rīgas interešu izglītības skolotājas, kolektīvu vadītājas  – SANTA PASTORE, SANDRA KEISELE, EVIJA URBANOVIČA, ILZE DZENE, LAURA PAVILONE.

Aranžiju autore Rīgas interešu izglītības metodiskā centra folkloras jomas galvenā speciāliste DINA LIEPA, audio ierakstā spēlē Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” folkloras kopa “KOKLE”.

Audio ierakstu veidojis JĀNIS BEITIKS

Nošu salikumu Rīgas interešu izglītības metodiskā centra galvenā speciāliste kora mūzikas jomā  ILONA PLŪME.

Video operators OSKARS VAINAUSKS

Dizains un makets: RIHARDS GAILIŠS

Korektore RITA CIMDIŅA