Decembris-ugunsdrošības mēnesis

Decembrī  Rīgas izglītības iestāžu 4. klašu skolēni tiek aicināti piedalīties konkursā „Pieskati uguni!” Konkurss norisināsies Latvijas Ugunsdzēsības muzejā.

Pieteikšanās līdz 26. novembrim (Nolikums).

Konkursa mērķis ir nostiprināt pamatzināšanas par ugunsdrošības noteikumiem, padziļināt skolēnu izpratni par ugunsgrēka cēloņiem un sekām, audzināt pienākuma apziņu un atbildības sajūtu par savu rīcību un rosināt konkursa dalībniekus prasmīgi analizēt dažādas situācijas un pieņemt pareizus lēmumus ugunsbīstamās situācijās.

Konkursu organizē Bērnu un jauniešu centrs „Daugmale” sadarbībā ar Rīgas Interešu izglītības metodisko centru, Latvijas Ugunsdzēsības muzeju un Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžu.

 

Ilze Rimicāne