BJC “Rīgas Skolēnu pils” apskatāma tālākizglītības kursos veidota izstāde

Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” I stāva vestibilā 2018. gada aprīlī  skatāmi Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra tālākizglītības kursos „Radošuma attīstīšana vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas nodarbībās” radītie darbi. Lektore: BJC “Laimīte” gleznošanas studijas skolotāja – māksliniece Vēsma Vītola.

Tēma: “Gleznošana. Kreatīva “Klusās dabas” gleznošanas stilu izmantošana mācību darbā ”. Piedalās skolotāji: Sandra Ulmane, Aiva Sarma,  Ludmila Starodubova,  Ineses Sudare un lektore Vēsma Vītola.

Informāciju sagatavoja: Viva Dzene, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra metodiķe