BJC “Rīgas Skolēnu pilī” apskatāma Rīgas 15. vidusskolas audzēkņu izstāde

Izstāžu ciklā „Tikšanās” Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” I stāva vestibilā savu radošumu atspoguļo Rīgas 15.vidusskolas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu audzēkņi izstādē “Nāk rudens apgleznot Latviju”. Audzēkņu košajos darbos jūtams jaunrades prieks. Skolotājas: Diāna Platace-Brice un Jeļena Sidorenko. Mācības skolā notiek krievu un latviešu valodā.

Izstāde skatāma līdz 30 novembrim.

Informāciju sagatavoja:

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuālās mākslas metodiķe Viva Dzene