BJC “Daugmale” vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde “Kas tur rībina Aiz nama durvīm?”

Decembrī, kad iestājas gada visīsākās dienas un vistumšākās un visgarākās naktis, tika iekārtota audzēkņu darbu izstāde “Kas tur rībina Aiz nama durvīm?” BJC “Daugmale” izstāžu zālē, Jēkabpils ielā 19a. 2021.g. 22.janvārī plkst.19.00 notiks TIEŠSASTES PASĀKUMS – izstādes “Kas tur rībina Aiz nama durvīm?” svinīgais pasākums un rezultātu paziņošana.

 

Izstādē piedalās 19 interešu izglītības programmu dažāda vecuma audzēkņi ar 196 darbiem.

Izstādes darbus skatījās un vērtēja profesionāli mākslas jomas speciālisti: Austrumu izpilddirekcijas projektu vadītāja Aija Briede, Rīgas interešu izglītības metodiskā centra pasākumu koordinatore Latgales priekšpilsētā un Starptautisko konkursu žūrijas pārstāve Ilze Rimicāne un bērnu un jauniešu centra “Daugmale” izglītības metodiķe, māksliniece Viva Dzene.

Izstādē skatāmi:

 • Floristikas studijas „Sniegaroze” audzēkņu veidotie dekori – salmu ķisti, pedagogs Inta Valdena;
 • Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studijas „BrīnumOta” audzēkņu ziemas noskaņas gleznojumi, pedagogs Elīna Moisjuka-Vanaga;
 • Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studijas smalkās ainavas un tematiskie darbi ar putniem, pedagogs Brigita Ulasa;
 • Zīmēšanas un papīra plastikas studijas „Pūķis” locītās egles un zvaigznes, pedagogs Brigita Ulasa;
 • Dzintara un metāla apstrādes darbnīcas „Rotiņa” ziemīgās dekoratīvās egles, rotājumi un locīti dažādi dzīvnieku tēli, pedagogs Lūcija Kalniņa;
 • Stikla mākslas darbnīcas „Mozaīka” audzēkņu ziemas ainavas, svečturi un sarežģītā tehnikā veidotas zvaigznes, pedagogs Ilze Rimicāne;
 • Keramikas darbnīcas audzēkņu veidotie sīkplastikas tēli, sapņu mājiņas, apsnigušās egles un māla adventes vainagi, pedagogs Iveta Aigare;
 • Keramikas darbnīcas II audzēkņu veidotās dzīnieku tēlu maskas un dekoratīvas, ažūrainas egles, pedagogs Dace Timule;
 • Šūšanas un piegriešanas darbnīcas „Adatiņa” greznie tērpi, maskas, dekoratīva smalki izstrādāta soma, pedagogs Olga Aleksejeva;
 • Studija „Zīmēšana un gleznošana” karnevāla maskas, pedagogs Konstantīns Glazunovs;
 • Dizains, kokapstrāde virpotie svečturi, pedagogs Andris Lapsa;
 • Rokdarbu un dizaina audzēkņu radošie darbi – ziemeļbrieži, pūces, rūķi, dekoratīvi vainagi, pedagogs Inga Korņejeva
 • Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studija maskas, noskaņas darbiņi, ainavas, pedagogs Guna Mēnese-Kudule;
 • Dizains, vides un interjera māksla veidotās interesanti risinātās dažādu tēlu maskas, dekoratīvi telpiski objekti, pedagogs Guna Mēnese-Kudule;
 • Mākslas studijas „Tekstūra un faktūra” rūpīgi veidoti dekoratīvie darbi, pedagogs Elga Šmite;
 • Leļļu tērpu šūšanas darbnīcas „Prasmīgās rociņas” smalkie leļļu tērpi, pedagogs Irina Jevdokimova;
 • Lego pulciņa veidotie pikotāji, apsnigušās egles un sniegpārsliņas, pedagogs Sandra Bērziņa;
 • Animācijas un virtuālās grafikas datoru studijas dekoratīvie tematiskie risinājumi, pedagogs Jekaterina Staverska;
 • Foto un video studijas audzēkņu maskas tēmas filozofiskie risinājumi, ziemas noskaņas un klusās dabas foto, pedagogs Ilga Liberte.

Žūrijas pārstāves Aijas Briedes iespaids par redzēto izstādē:

“Iepazīstot izstādē “Kas tur rībina aiz nama durvīm” BJC “Daugmale” Interešu izglītības mākslas programmu audzēkņu darbus, patīkami pārsteidza darbu daudzveidība, radošā pieeja, pedagogu un dalībnieku spēja strādājot apstākļos, kādi ir šobrīd, nezaudēt radošo dzirksti un darbošanās prieku. Mani īpaši uzrunāja stikla apstrādes un keramikas pulciņu dalībnieku darbi, kas radīja skaistus ziemas mirkļu atspulgus bērnu veidotajos darbos.’’

Paldies visiem audzēkņiem!

Paldies visiem pedagogiem par audzēkņu sagatavošanu un motivēšanu piedalīties izstādē!

Informāciju sagatavoja: BJC “Daugmale” izglītības metodiķe Viva Dzene