BJC “Daugmale” iekārtota divu audzēkņu personālizstāde

Bērnu un jauniešu centrā ”Daugmale’’, Jēkabpils ielā 19a, iekārtota 2 audzēkņu personālizstāde. Artūrs Nemiro (20 g.v.) un Dinis Rabčuks (20 g.v.) apmeklē vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas un radošo industriju interešu izglītības programmas, kurās vairāku gadu garumā gūti ievērojami sasniegumi.

Artūrs Nemiro mūs priecē ar bagātīgu gleznu ekspozīciju. Darbojoties pedagoga, mākslinieka Konstantīna Glazunova zīmēšanas un gleznošanas studijā, iegūtas Atzinības un Diplomi gan Bērnu un jauniešu centra ”Daugmale”, gan Rīgas mēroga organizētajās vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstādēs un konkursos. Tikai pusgadu apgūstot foto zinības pie pedagoga, interjera dizaineres Ilgas Libertes foto-video interešu izglītības programmā, ir iegūts DIPLOMS par izcilu sniegumu Tehniskās jaunrades nama’’Annas2”fotokonkursā “LATVIJĀ(pie)DZĪVOT”.

Dzīvesprieks un krāsainība atspoguļojas darbos, kuri radīti  animācijas un virtuālās grafikas datoru studijā. Pedagogs Jekaterina Staverska uzslavē audzēkņa godprātīgo attieksmi pret darbu, radošās idejas un atsaucību.

Dinis Rabčuks skatītājus pārsteidz ar plašo vizuāli plastiskās mākslas darbu klāstu keramikā un stiklā. Divi pretēji materiāli-plastiskais māls un cietais stikls, bet Dinis veiksmīgi iejūtas abās vizuāli plastiskās mākslas jomās, radot interesantus, daudzveidīgus darbus.

Stikla mākslas darbnīcā ‘’Mozaīka’’ audzēknis  darbojas trešo mācību gadu. Tapušas vienkāršākas un sarežģītākas stikla mozaīkas. Ir iegūtas Atzinības un Diplomi Bērnu un jauniešu centra ”Daugmale” organizētajās vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstādēs un konkursos. Saņemts 1.PAKĀPES DIPLOMS Rīgas izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā-labdarības akcijā ”Ziemas raksti”. Dinis ir sevi pilnveidojis zīmēšanas un gleznošanas studijā pie Konstantīna Glazunova un guvis iemaņas kokapstrādes darbnīcā.

Keramikas darbnīcas pedagogs, porcelāna māksliniece Iveta Aigare novēl  Dinim neapstāties pie sasniegtā un meklēt arvien jaunas formas un izteiksmes līdzekļus mākslā.

Konstantīns Glazunovs atzīmē, ka puiši atklāj savu individuālo redzējumu uz apkārt notiekošo ar sev raksturīgajiem izteiksmes līdzekļiem un novēl turpināt radoši augt!

Informāciju sagatavoja: Ilze Rimicāne, Bērnu un jauniešu centra ”Daugmale” izglītības metodiķe, Stikla mākslas darbnīcas “Mozaīka” pedagogs, Mg. Art

Foto: Ilga Liberte