Bērnu un jauniešu centrs “IK Auseklis” aicina uz konkursa “Daba mums apkārt. Pļava 14” izstādi!

BJC “IK Auseklis” no 2019. gada 4. aprīļa līdz 25. aprīlim var apskatīt bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas konkursa “Daba mums apkārt. Pļava 14” izstādi. Tā ir arī BJC “IK Auseklis” 30 gadu jubilejas svētku pasākumu daļa!

Konkurss “Daba mums apkārt. Pļava” ir mūsu Centra senākais un ilgtermiņā dzīvot prasmi apliecinošākais pasākums – jau 14 gadu garumā ar mērķi veicināt bērnu un jauniešu interesi par Latvijas pļavu floru un faunu, to atspoguļojot savos radošajos darbos, veidojot mākslinieciski interesantas, izteiksmīgas un tematiskas darbu kompozīcijas!

Šogad konkursa organizētāji aicināja dalībniekus iepazīties ar sēnēm pļavā, silā, mežā, dārzā, dažādos gadalaikos un pievērst uzmanību sēņu dažādībai, cepurīšu un kātiņu formām, krāsām un veidot konkursa tēmas darbu “Sēņu ģimene”, papildinot to ar faunas un floras elementiem.

Centra izstāžu zālē vērojami 107 darbi, gandrīz 200 audzēkņu darinājumi, kas ir īsti mākslas darbi! Tik daudz dažādu materiālu, ideju un interesantu darbu nosaukumu! Izstāde ir vērtīga pieredze audzēkņu un pedagogu mākslinieciskās darbības veicināšanā.

Visvairāk centušies ir sākumskolas un pamatskolas bērni!

Paldies visiem skolotajiem, kuri rosināja un motivēja audzēkņus darbam!

Īpašs paldies mūsu konkursa ilggadējiem dalībniekiem!

Brauciet ciemos uz Bērnu un jauniešu centru “IK Auseklis” Silciema ielā 3 (Jugla), apskatīties skaisto un interesanto izstādi un mūsu Centru!

Apsveikumu konkursantiem sagatavojuši BJC “IK Auseklis” pulciņa – datorgrafikas pamati – audzēkņi ar saviem pirmajiem darbiņiem, skolotāja A. Putniņa!

Konkursa laureātu apbalvošanas pasākums un izstādes slēgšana 2019. gada 25. aprīlī plkst. 16.00! Gaidīsim!

Paldies RDIKSD SJP par atbalstu konkursa rīkošanā!

Aicinām piedalīties arī mūsu konkursā “Laikmetu grieži 12” – “Rīgas namu rotājumi 2”, vairāk lasiet www.ikauseklis.lv!

Informāciju sagatavoja BJC “IK Auseklis” izglītības metodiķe Aija Kalniņa