BĒRNI BŪVĒ CILVĒKU

Mākslinieciskās jaunrades centrs „Praktiskās estētikas skola” 30. aprīlī atklāja gadskārtējo audzēkņu mākslas darbu izstādi „Būvējam cilvēku” P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā Antonijas ielā 1. Muzeja 3. stāva izstāžu telpā aplūkojams 14 mākslas pulciņu veikums.

Praktiskās estētikas skolu un muzeju saista gandrīz 20 gadus ilga radoša sadarbība, kā rezultātā katru pavasari kādā no muzeja telpām tiek eksponēta audzēkņu darbu tematiska izstāde. Šajā mācību gadā audzēkņi ar pedagogu palīdzību pētīja cilvēka anatomiju, iedziļinājās iekšējo orgānu darbības procesos, interesējās par cilvēka izcelšanos, par cilvēces attīstības vēsturi un arheologu atklājumiem. Iegūtās zināšanas un iespaidi rezultējušies spilgtos, atraktīvos darbos. Ar pulciņu vadītāju palīdzību tapuši nelieli komentāri no literatūras, kas ilustrē konkrētā mākslas darba jēgu. Izstāde apskatāma līdz 25. septembrim.

Jana Šķerberga
MJC Praktiskās estētikas skola