Atvērto durvju diena O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolā

17. decembrī  no 10.00 līdz 17.00 notika Atvērto durvju diena O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolā,  kuras laikā vecāki, vecvecāki, brāļi un māsas, kā arī paši izglītojamie un citi interesenti varēja iepazīties ar  pusgadā paveikto. Mācību darbi un interešu izglītības pulciņu darbi uzskatāmi eksponēti klašu telpās, darbnīcās, gaiteņos. Izstāžu zālē varēja apskatīt diplomdarbus un audzēkņu radošos darbus.

No agra rīta skolas pedagogi vērtēja 1.semestra darbus, kā arī atzīmēja labākos, uzlīmējot krāsainu zīmīti. Tā kopīgi atlasot autoru darbus, kas varētu piedalīties kādā no konkursiem. No mākslas darbu tematikas bija redzams, ka skolotāji aktīvi seko konkursiem un aktuālās tēmas īsteno mācību procesā.

Bija iespēja tikties ar direktora vietnieci mācību un audzināšanas darbā Lindu Dīriķi. Atbildīgais darbs, iepazīstināt ar skolu, tika uzticēts diviem jauniešiem no 7.b klases Loretai Katei Kampus un Raitim Špelim. Izvadāja pa plašajām, sakoptajām, izrotātajām  skolas telpām un pastāstīja par mācību uzdevumiem, kā arī dalījās savā pieredzē ar sasniegto un iegūto mācību laikā.

Vizuālās mākslas darbi izpildīti dažādās grafikas tehnikās: ar zīmuli, flomāsteri, izgriezti, telpiski darbi, veidotas kolāžas, grafiski smalki un jūtīgi baltie darbi uz pauzpapīra. Tematika plaša – koki, putni, zvēri, mežs, portreti – rakstnieki, mūziķi, mākslinieki, pašportreti. Gleznojumi izpildīti gan ar guaša krāsām, akvareli, krāsainiem zīmuļiem, flomāsteriem. Tematika: svētki, daba, zvēri, portreti, egles un citi koki, u.c.. Stikla, keramikas, metāla, koka, ādas un batikas darbus, tērpus varēja apskatīt darbnīcās un klasēs. Uzmanību piesaistīja keramikas darbi – tautumeitu portreti, trauki un rotas. Dekoratīvi, kompozicionāli pārdomāti un tehniski augstā līmenī bija darbi no stikla. Zēni varēja lepoties ar darbiem, kur redzamas iegūtās prasmes virpot. Apmeklētāju interesi piesaistīja no koka izgatavotās rotaļlietas. Nopietns darbs ieguldīts, apgūstot prasmes metālapstrādē, izgatavojot dažādus paraugus. Bija apskatāmi darbi no ādas – grāmatu vāki (diplomdarbs), jaunākajās klasēs veidoti dažādi reljefu paraugi, atraktīvi vides objekti, rotaļlietas. Uzteicami meiteņu darbi zīda apgleznošanā, apģērbu šūšanā, aušanā un adīšanā, kas liecina par zināšanām par tautas mākslas tradīcijām, prasmēm un tehnikām. Apgūtais iedzīvināts tradicionālos un mūsdienīgos darbos, kas pārsteidza ar labo kvalitāti. Augsti novērtēju izglītojamo un skolotāju pacietību, kas ieguldīts darbietilpīgajos izstrādājumos.

Apmeklējuma mērķis bija iepazīt skolu, skolotājus un gūt priekštatu par mācību darbiem kopumā. Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas skolotāji bija aizņemti ar vērtēšanu, tomēr caur audzēkņu darbiem bija iespēja iepazīt. Klašu telpās sagaidīja klašu audzinātāji, kas sniedza informāciju par ekspozīciju, kā arī vecākiem bija iespēja tikties un izrunāt aktuālās tēmas.

Īpašu uzmanību piesaistīja un pārsteidza jaunāko klašu izglītojamo košie, radošie, drosmīgie un prieku raisošie gleznojumi un zīmējumi, kā arī dekoratīvie pinumi, locījumi no papīra – pūces, eglītes, sniegpārslas, atraktīvas un krāsainas peles kolāžas tehnikā, apbrīnojami rūpīgi izšūtas sniegpārslas, sniegpārslu virtenes skolas vestibila noformējumā. Bija patiess prieks iepazīties ar radošu un atvērtu mājturības un tehnoloģiju skolotāju Indru Adieni, kura māk ieinteresēt  izglītojamos un panākt tik saturīgus, skaistus un kvalitatīvus darbus no pašiem mazākajiem.

Gaišu svētku noskaņu radījis viss skolas kolektīvs un izglītojamie no 1. līdz 9.klasei. Kopīgā tēma: sniegpārsliņas, lielas un mazas, izgrieztas, izlocītas, salīmētas no papīra, izšūtas, tamborētas. Krāšņs noformējums ar eglēm, izgaismotām instalācijām, objektiem un izglītojamo vizuālās mākslas darbiem skolas gaiteņos un kāpņu telpās.

Informāciju un foto materiālu sagatavoja: Elita Kalnača, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas galvenais speciālists