Atklātas izstādes “Visa mana grezna rota”

Rīgas izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās  mākslas izstāde – konkurss  “Visa mana grezna rota” skatāma no 2019.gada 9.marta līdz 29.martam.

Ar šo konkursu esam sākuši ceļu uz XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Konkurss rosina Rīgas izglītības iestāžu interešu izglītības mākslas programmu audzēkņu interesi par Latvijas nemateriālo kultūras mantojumu – dainām. Dainas jeb tautasdziesmas ir viena no galvenajām  latviešu folkloras mutvārdu tradīcijām četru rindu vai, retāk, sešu rindu dzejā un  tās veido daļu no latviskās identitātes, cilvēka personības koda. Konkursa apakštēmas “Rotā, rotāšana, rotāšanās, rotaļa, …” tiek atspoguļota skolēnu radošajos mākslas darbos, veidotos dažādās vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas tehnikās.

Izstādē piedalās Rīgas pilsētas izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmu audzēkņi  no 1. līdz 12.klasei un jaunieši līdz 25 gadiem, kā arī speciālo izglītības iestāžu audzēkņi. Izstādes paralēli notiek:

Kultūras un tautas mākslas centrā „Ritums’’, Jaunielā 29A

Bērnu un jauniešu centrā “Daugmale”, Jēkabpils ielā 19A

Rīgas Kultūras centrā “Iļģuciems” Lidoņu ielā 27k/2

Bērnu un jauniešu centrā “IK Auseklis”, Silciema ielā 3

Bērnu un jauniešu centrā “Mīlgrāvis”,  Baltāsbaznīcas ielā 14

Konkursa labākie darbi tiks eksponēti Rīgas Mākslas telpas INTRO zālē no š.g. 1.maija līdz 19.maijam.

Veiksmi konkursa dalībniekiem!

 

Informāciju sagatavoja  Vizuālās mākslas metodiskās apvienības vadītāja  Viva Dzene