Atklāta mākslinieces Ineses Brants grāmata “Porcelāna apgleznošana. Zīmējums uz porcelāna-grafiskās tehnikas”

2021. gada 17. decembrī bērnu un jauniešu centrā “Laimīte”, klātesot ierobežotam atbalstītāju skaitam, svinēti keramiķes, mākslinieces, Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” interešu izglītības skolotājas, 2020. gada Interešu izglītības metodisko materiālu skates laureātes Inese Brants grāmatas “Porcelāna apgleznošana. Zīmējums uz porcelāna-grafiskās tehnikas” atvēršanas svētki!

Paldies par dvēseliskajiem muzikālajiem prekšnesumiem duetam “Corda”- Sofija Trofimova ( alts) un Sofija Ogarkova (čells), paldies Bērnu un jauniešu centram “Laimīte” un direktorei Aivai Sarmai, paldies visiem, visiem, kas ieradās Inesi sveikt klātienē.

Protams, vislielākais paldies Inesei Brants par brīnišķīgo materiālu un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments par iespēju to izdot.

Kā teica Inese: “Ja ir divas [grāmatas], tad jābūt arī trešajai!” ❤ Lai top!

Rīgas interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas skolotājiem grāmatu bez maksas būs iespēja saņemt 2022. gadā Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra organizētajos semināros vai piesakoties marina.lucko@intereses.lv jau tagad!Foto: Roberts Blaubuks