Atklāta Latvijas laureātu bērnu mākslas izstāde Lidice 2022!

No 2022. gada 25. janvāra līdz 5. februārim Dzelzceļa muzejā, Rīgā, ir apskatāma Latvijas laureātu mākslas darbu izstāde Lidice – 2022. Šogad 50. Starptautiskā bērnu mākslas darbu konkursa – izstādes “Lidice-2022” tēma – “Muzejs”.

Tika saņemti 776 darbi no visiem Latvijas novadiem. Konkursā piedalās bērni un jaunieši no 4 līdz 16 gadiem. Pieņemot mākslas darbus, izpakojot, izvietojot vērtēšanai, noformējot, veidojot kopskatu, iekārtojot izstādi, bija iespēja tos visus vairākkārt apskatīt, izpētīt, izbaudīt, priecāties, iepazīt, kas bērniem un jauniešiem aktuāls. Visrosinošākās tēmas šajā konkursā – dinozauri, arhitektūra, tradīcijas, ģimenes muzejs, kā arī mākslas darbi, kas radīti iedvesmojoties no ievērojamu mākslinieku darbiem, kā, piemēram, Marko Rotko, Vinsents van Gogs, Pablo Pikaso, Edvards Munks.

Vizuālās mākslas darbi veidoti dažādās tehnikās:  grafikas darbi – smalki, lineāri, melnbalti, ar krāsu akcentiem; gleznojumi – ar pasteli, akrilu, guašas krāsām; kolāžas; aplikācijas; papildināti ar telpiskiem elementiem, datorgrafikas darbi ar radošām fantāzijām.

Vizuāli plastiskās mākslas darbi veidoti no visdažādākajiem materiāliem: darbietilpīgi, mērogos iespaidīgi darbi no koka, māla, stikla un papīra, kā arī no plastmasas un citiem materiāliem.

Sirsnīgs paldies bērniem, jauniešiem, vecākiem un Jums, skolotāji, par atsaucību, radošumu, neatlaidību un dalību konkursā Lidice – 2022 Latvijas kārtā! 

Konkursa darbus vērtēja Valsts izglītības satura centra veidota vērtēšanas komisija: Ilze Rimicāne – Starptautiskā bērnu mākslas konkursa „Lidice” (Čehijā) žūrijas komisijas locekle,  Rīgas Bērnu un jauniešu centra „Daugmale” studijas „Mozaīka” vadītāja;  Dace Timule – Rīgas bērnu un jauniešu centra “Daugmale” keramikas studijas vadītāja; Maija Avota – Māras Muižnieces mākslas skolas skolotāja, Kristīne Belte – Jūrmalas Mākslas skolas direktora vietniece, pedagoģe un fotogrāfs Roberts Blaubuks.

Ar Valsts Izglītības satura centra vērtēšanas komisijas lēmumu, tālāk ceļam uz 50. Starptautisko bērnu mākslas izstādi Čehijā, tika izvirzīti 189 mākslas darbi. Laureātu saraksts – vērtēšanas komisijas protokols apskatāms Valsts Izglītības satura centra mājas lapā. 

Laureātu darbu digitālais katalogs tiks publicēts vietnē www.intereses.lv līdz 28. janvārim!

Sveicam laureātus un viņu skolotājus!

Latvijas laureātu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu izstāde “Lidice -2022” apskatāma Rīgā, Uzvaras bulvāris 2a, Dzelzceļa muzejā.

Izstādes ekspozīcijas idejas autore Elita Kalnača. Paldies māksliniecēm Laimai Cēsniecei, Inesei Sedleniecei par radošo sadarbību un rūpīgo bērnu mākslas darbu noformēšanu, kopskata veidošanu, izstādes iekārtošanu! Paldies Sandrai Miezei, Santai Vancānei, Ilzei Rimicānei, Ilzei Herbergai, Mairai Kalniņai, Maijai Feldmanei, Ilonai Plūmei, Dinai Liepai, Viktoram Irbēnam un Mārim Lozem par sadarbību un palīdzību izstādes iekārtošanā!

Paldies par atsaucību un palīdzību bērnu un jauniešu centra “Laimīte” Baltāsbaznīcas ielas 14 dežurantiem!

Paldies par sadarbību un precizitāti SIA “Kravas taksometri” darbiniekiem, kas vienmēr laikā un vietā nogādā bērnu mākslas darbus!

Paldies Dzelzceļa muzeja administratorei Kristīnei Pētersonei-Mačukānei par atsaucību un sadarbību!

  • Muzeja apmeklējums bērniem un skolēniem (uzrādot skolēna apliecību) bezmaksas.
  • Muzeja apmeklējums bērniem līdz 11 gadu vecumam atbildīga pieaugušā pavadībā. Apmeklētājus lūdzam ievērot norādījuma un brīdinājuma zīmes, vecākus lūdzam pieskatīt bērnus.
  • Vairāk informācijas par muzeja apmeklēšanu Dzelzceļa muzeja mājas lapā: https://www.railwaymuseum.lv/lv

Pēc izstādes noslēguma visi laureātu darbi ceļos uz 50.Starptautiskā bērnu mākslas darbu izstādes – konkursa “Lidice-2022 2.kārtu Čehijā, Lidicē.

Atgādinām, ka tālāk neizvirzītos konkursa darbus jāizņem Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” Rīgas Interešu izglītības metodiskajā centrā Baltāsbaznīcas ielā 14, ieeja/iebraukšana no Kalngales ielas.

Neizvirzīto darbu izņemšana

Datums

Laiks
01.02.2022. 14.00 -18.00
02.02.2022. 9.00 – 14.00
03.02.2022. 14.00 – 18.00
04.02.2022. 9.00 – 16.00
07.02.2022.

9.00 – 16.00

 Ierašanās iepriekš nav jāsaskaņo! Gaidīsim norādītajos datumos un laikos! Ja rodas jautājumi, rakstiet uz e-pastu: elita.kalnaca@intereses.lv.

Paldies Valsts izglītības satura centrs par sadarbību izstādes organizēšanā, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam un Dzelzceļa muzejam par atbalstu!

Ieskats laureātu darbu izstādē!

Plakātā izmantots darbs: “Zooloģiskajā dārzā”, Autore: Kaiva Elīza Ozola (15), Limbažu vidusskola, skolotāja: Līga Turka

Informāciju sagatavoja: Elita Kalnača, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas galvenais speciālists