Apsveicam Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa – izstādes “Portretu galerija – Ieskaties radoši!” dalībniekus un laureātus!

Noslēdzies Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstāde “Portretu galerija – Ieskaties radoši!”. Neskatoties uz attālināto mācību procesu un salīdzinoši īso radošo darbu izveides laiku, Jūs esat spējuši paveikt ļoti daudz! Tika saņemti 557 darbi!

Paldies bērniem un jauniešiem, skolotājiem, vecākiem un visiem atbalstītājiem par radošajiem darbiem, pārsteidzoši lielo atsaucību un dalību konkursā!

Viens no konkursa mērķiem bija veicināt interesi par ievērojamiem māksliniekiem, mākslas darbiem, stiliem, kā arī laikmetīgo mākslu, iedvesmoties un radīt laikmetīgus vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbus. Radoši pielietojot tradicionālas un netradicionālas tehnikas un paņēmienus, izmantojot dažādus materiālus: papīru, tekstilmateriālus, dabas materiālus, stiklu, mālu, koku, metālu, atkārtoti izmantojamus materiālus, polimēra plastiku,  sadzīves priekšmetus un citus materiālus, savas idejas īstenošanai. Tēmas: “Pašportrets”, “Draugs”, “Personība”, “Autoritāte”, “Dubultportrets”, “Emocijas”, “Šaržs”, “Stils un mode”.

Darbus vērtēja māksliniece un pedagoģe Inese Mailīte, gleznotāja un pedagoģe Ilze Raudiņa, gleznotājs un pedagogs Igors Bernāts. Kā atzina vērtēšanas komisijas locekle Inese Mailīte: “Ieskatoties vērtēšanas protokolā, redzams, ka daudzi darbi ieguvuši 1. un 2. pakāpi!” Uz izteikumu, ka vērtēšanas komisija bijusi ļoti dāsna, māksliniece Inese Mailīte atbildēja: “.. bērnu un jauniešu mākslas darbi bija ļoti labi!”

Protokolu skatīt šeit.

Svarīga informācija!

Ņemot vērā skolotāju un izglītības iestāžu noslodzi mācību gada noslēgumā, Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs radis iespēju balvas, diplomus, kā arī konkursam iesniegtos mākslas darbus centralizēti nogādāt atpakaļ uz katru izglītības iestādi līdz 2021. gada 20. decembrim!

Paldies par dalību konkursā! Digitālais konkursa darbu katalogs būs pieejams www.intereses.lv pēc 20. decembra!

Izmantotais titulfoto: Darba nosaukums “Mūsu prezidents – Egils Levits” / Autores: Anastasija Ksendzova,  Darja Pozdņaka, 6. klase,  Rīgas 71. vidusskola, skolotājs Gvido Bērziņš.

Informāciju sagatavoja: Elita Kalnača, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas galvenais speciālists