Apskatāma izstāde „Rīgas atspulgi mūsu radošajos darbos”

No 5. novembra Rīgas Centrālās bibliotēkas (Brīvības ielā 49/53) 2. stāva Mūzikas un mākslas nodaļā apskatāma Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem 8. – 9. klašu skolēnu radošo darbu izstāde „Rīgas atspulgi mūsu radošajos darbos”. Darbi tapuši iepriekšējā mācību gadā.

Visa mācību gada garumā skolēni mājturības un tehnoloģiju stundās un interešu izglītības pulciņu nodarbībās strādāja pie kopīgas tēmas – „Rīga, mana Rīga”. Liels paldies Muzeju apvienības speciālistiem, kuri atsaucās skolēnu aicinājumam un kopā ar skolēniem devās ekskursijās pa Aleksandra Čaka, Jāņa Akurātera un Ojārā Vācieša Pārdaugavas klusajām un šaurajām ieliņām, iepazīstināja skolēnus ar Pārdaugavas koka arhitektūru un Latvijas Nacionālo bibliotēku. Redzētais guva atspoguļojumu skolēnu praktiski pagatavotajos darbos – rotas lietās un aksesuāros, kas apskatāmi izstādē.

Ilgus gadus Rīgas Nedzirdīgo bērnu internātskola atradās Aleksandra Čaka ielā 42, no 2011.gada 1.jūlija skola atrodas Graudu ielā 21, Pārdaugavā. Pārcelšanās uz jauno adresi mūs mudināja vairāk iepazīt Pārdaugavas kultūras vērtības.

Rīgas internātvidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem ir viena no Eiropas senākajām skolām nedzirdīgiem bērniem un jauniešiem. Šogad skola atzīmēja 176 gadu jubileju.

Informāciju sagatavoja:

Raita Stepāne,

Rīgas Internātvidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem mājturības un tekstila tehnoloģiju skolotāja