Apbalvoti Starptautiskā bērnu mākslas konkursa “Lidice 2019” laureāti

21.februārī  Latvijas Universitātes Dabas mājā, Jelgavas ielā 1, ar krāšņu pasākumu noslēdzās Starptautiskā bērnu mākslas konkursa “Lidice 2019” izstāde un Latvijas kārtas apbalvošanas ceremonija. Kā jau zināms, šī gada konkursa  tēma “Ķīmija”  ļāva bērniem un skolotājiem  ne tikai radoši izpausties, bet arī pētīt. Savukārt organizatoriem deva ierosmi jaunai sadarbībai ar Latvijas universitātes Ķīmijas fakultāti. Liels paldies par atsaucību LU  ķīmijas fakultātes dekānei Andai Prikšānei un metodiķei Kristīnei Juhņevičai.  Priecājamies, ka jauno mākslinieku darbi iedvesmoja arī studentus. Arī Studentu pašpārvalde apbalvoja 3 darbus ar mazām piemiņas balvām. Īpašs paldies Ķīmijas fakultātes nozares speciālistam Krišam Dāvim Labsvārdam, kas palīdzēja ar ķīmijas eksperimentu demonstrējumiem. Paldies profesoram, fizikālās ķīmijas katedras vadītājam Andrim Acitiņam par iedvesmojošu uzrunu jaunajiem māksliniekiem.

Apbalvošanas pasākumu  tradicionāli pasākumu apmeklēja Čehijas republikas vēstnieks Latvijā Miroslavs Koseks ar komandu un pasniedza vēstniecības simpātiju balvas. Balvas pasniedza un svētku uzrunu teica arī Valsts izglītības satura centra Nefomālās izglītības departamenta direktore Agra Bērziņa.

Paldies projekta koordinatorei Ilzei Rimicānei,  Rīgas interešu izglītības metodiskā centra vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas metodiķēm Vivai Dzenei, Dagnijai Ramanei,  koordinatorēm Mairai Kalniņai, Ilzei Herbergai, Maijai Feldmanei, Aldai bēvaldei,  Valsts izglītības satura centra vecākajai referentei Ingrīdai Slišānei, BJC “Mīlgrāvis” direktora vietniecēm Dacei Timulei un Ingrīdai Irbei, BJC  “Zolitūde” skolotājai Margaritai Malcānei Bodrovai, Rīgas Juglas vidusskolas skolotājai Sandrai Ulmanei par atbalstu izstādes iekārtošanā.

Paldies BJC “Rīgas skolēnu pils” meiteņu kamerkora “Tonika” audzēknēm Martai Ločmelei un Helēnai Rožkalnei un BJC “Daugmale” stikla studijas “Mozaīka”audzēknēm Lailai Ločmelei, Justīnei Matisonei, Kitijai Evijai Pusķeirei  par atbalstu noslēguma pasākuma organizēšanā un vadīšanā.

Jau 23.februārī visi 211 darbi aizceļoja uz Čehiju, uz Lidices mākslas gaaleriju, kur tos jau lielākā konkurencē vērtēs starptautiska žūrija. Lai visiem veicas!

Laureātu saraksts pieejams šeit: Laureāti-Lidice_2019

Foto: Roberts Blaubuks