Aizritējuši pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Augstspieduma tehnika grafikas mākslā – kolagrāfija”

Noslēgušies kursi “Augstspieduma tehnika grafikas mākslā – kolagrāfija”. Kursu programma tika īstenota divās dienās (4 + 4 stundas). Lektores Ieva Helmūte un Elīna Elere sniedza teorētiskās zināšanas par kolagrāfijas pamatprincipiem un tehniskajiem paņēmieniem un to izmantošanas iespējām mākslas nodarbībās. Kā arī bija ieskats par augstspieduma, dobspieduma, gludspieduma tehnikām. Prezentācijās varēja redzēt augstspieduma un dobspieduma tehnikās izveidotus bērnu mākslas darbus, kā arī tika demonstrēts darbu tapšanas process. Praktiskajās nodarbībās tika iegūtas praktiskas iemaņas zīmējot, veidojot radošas kompozīcijas, gatavojot  piecu veidu iespiedformas (klišejas): izmantojot PVA līmi, izveidojot reljefu aplikācijas tehnikā no griezta vai plēsta kartona, iespiedformas veidošana, izmantojot dažādu tekstūru materiālus (audumus, papīru, auklu,  līmlentes u.c.),  tos pielīmējot pie klišejas.  Kā arī veidojot klišeju – vārds saistītā rakstā spoguļattēlā, kompozīcijas izveide ar līmi un auklu.

Kolagrāfijas iespiedformu estampu drukas tika veidotas, izmantojot augstspieduma krāsas uz eļļas bāzes un ūdens bāzes. Katram bija iespēja veikt atspiedumu ar presi, kā arī izmēģināt izveidot atspiedumu ar koka karoti un citiem instrumentiem.

Kursu dalībnieki uzzināja, ka grafikas darbi tiek parakstīti ar zīmuli; signatūra (kurš/no kura); darba nosaukums; tehnika; autors; gads.

Sākotnēji kursu programmu bija iecerēts īstenot Grafikas darbnīcā galerijā “Centrs”, bet ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī un noteiktos ierobežojumus, kursu norise bija jāpārceļ uz citām, lielākām telpām, lai nodrošinātu 2m distanci un kursu programmu varētu apgūt plānotais cilvēku skaits. Piemērota telpa tika atrasta Rīgas Jauno tehniķu centrā, kur pie katra galda darbojās 2 personas, kā arī bija interaktīvā tāfele, kas nodrošināja ērtu piekļuvi interneta resursiem prezentācijas nodrošināšanai.

Pateicoties lektoru atsaucībai un tehniskajam aprīkojumam (prese, galds drukāšanai, instrumenti), kas paredzēts izbraukuma pasākumiem, kursu programma tika īstenota kvalitatīvi.

Lektores Ieva Helmūte un Elīna Elere darbojās profesionāli, ar lielu centību un aizrautību. Izstāstīja, parādīja, palīdzēja ikvienam, nodrošināja individuālu pieeju, kad tas bija nepieciešams.

Kursu programma un lektoru darbs ieguva teicamu un ļoti labu pedagogu vērtējumu. Var secināt, ka apgūtās grafikas tehnikas un mākslinieciskie izteiksmes līdzekļi, veicina radošo domāšanu un attīsta  prasmes.  Gūta ierosme un idejas mācību uzdevumu izveidei, kā arī īstenojot citus radošus projektus.

Paldies lektorēm Ievai Helmūtei un Elīnai Elerei par radošām nodarbībām, iedvesmojošajiem uzdevumiem, par individuālo pieeju kursu dalībniekiem, kvalitatīvo nodrošinājumu darbu veikšanai!

Paldies skolotājiem par atsaucību un radošu darbošanos! Paldies par sadarbību!

Informāciju sagatavoja: Elita Kalnača, vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas galvenais speciālists