Aicinām pieteikties attālināti organizētām tālākizglītības programmām

Uzmanību! VISAS GRUPAS NOKOMPLEKTĒTAS!

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs aicina interešu izglītības skolotājus pieteikties attālinātai  pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu apguvei. Piedāvājam 3 programmas. Lektore – psiholoģe Inga Dreimane.

Lai piedalītos, nepieciešams interneta pieslēgums, ar iespēju vērot video tiešraidi platformā ZOOM. Dienu pirms programmas norises visiem dalībniekiem  uz e- pastu tiks nosūtītas piekļuves adreses, ID un parole. Programmas tehniskās iespējas nodrošina līdz 100 dalībnieku dalību nepārtraukti visas dienas garumā.

Informējam, ka uz katru no programmām jāpiesakās atsevišķi, nosūtot pieteikuma anketu uz gunars.antapsons@intereses.lv. Pēc programmas apguves saņemsiet apliecību.

2020. gada 3. aprīlis, no plkst. 10.00 

 “Prāta treniņš un pašdisciplīna skolēna ikdienā” audzināšanas darba programma astoņu stundu apjomā

 • Prāts un prāta procesi: uzmanības precizitāte, uzmanības noturība, atmiņa, radošā domāšana, analītiskā (kritiskā) domāšana un to ietekme uz cilvēka dzīves kvalitāti;
 • Uzmanības un atmiņas trenēšanas tehnikas, kuras ikdienā palīdz precīzāk novērtēt situāciju, savus resursus un iespējas, vēlamos sasniedzamos rezultātus;
 • Radošās un analītiskās (kritiskās) domāšanas attīstības tehnikas, kuras palīdz attīstīt spēju ikdienā būt elastīgam, pielāgoties dinamiskiem apstākļiem, rast risinājumu ar ierobežotiem resursiem;
 • Pašdisciplīna un tās attīstība dažādos vecuma periodos;
 • Ikdienā izmantojamās saskarsmes tehnikas bērnu pašdisciplīnas attīstībai un nostiprināšanai.
2020. gada 8.aprīlis, no plkst.10.00

Pašdisciplīnas un saskarsmes attīstība 21.gadsimtā” audzināšanas darba programma sešu stundu apjomā

 • Saskarsmes stili, to ieguvumi un zaudējumi;
 • Sev raksturīgā saskarsmes stila novērošana, bērniem un pusaudžiem raksturīgo saskarsmes stilu novērošana, sadarbības veidošana;
 • Pašdisciplīna un tās attīstība dažādos vecuma periodos;
 • Pašdisciplīnas uzdevumi, posmi un iegūstamie rezultāti;
 • Ikdienā izmantojamās saskarsmes tehnikas bērnu pašdisciplīnas attīstībai un nostiprināšanai;
 • Ko pedagogs, treneris var darīt, lai stiprinātu bērnu, pusaudžu prasmes darboties patstāvīgi un sadarboties ar citiem.
2020. gada 15.aprīlis, no plkst.10.00

Kursu programma – “Bērnu tiesību aizsardzība

ATGĀDINĀM, ka uz katru no programmām pieteikuma anketa jāiesūta atsevišķi.

PIETEIKUMA ANKETAS:

3.04.2020. pieteikums

8.04.2020. pieteikums

15.04.2020. pieteikums