Aicinām piedalīties Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā – izstādē “Zeme mūsu rokās”

No 2021. gada 13. aprīļa līdz 13. maijam norisināsies Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa – izstādes “Zeme mūsu rokās” 1. kārta. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, konkursa 1. kārtas izstāde klātienē organizēta netiks, tomēr no 2021. gada 1. maija izstādes darbu katalogs būs pieejams digitāli. 

Konkurss – izstāde ir iespēja paust savu attieksmi, apliecināt savu talantu un radošumu, radot laikmetīgus darbus dažādās vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas tehnikās, pētot tautas mākslas un kultūras mantojumu, tai skaitā latviešu tautas folkloru, atspoguļojot darbos tēmas “Zeme”, “Daba”, “Mantojums”, “Dzīvība”, “Mēs – 2121”.

Konkursa – izstādes mērķis ir sekmēt Rīgas pašvaldības dibināto iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības programmu audzēkņu  līdzdalību XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesā, tradīciju saglabāšanā un kopšanā.

Konkursa nolikums pieejams ŠEIT.

1. KĀRTAS PIETEIKŠANĀS UN DARBU IESNIEGŠANAS NOSACĪJUMI

Dalībai 1. kārtā līdz 2021. gada 8.aprīlim elektroniski nosūta pieteikumu (skat. Nolikumu):

Darbus 1.kārtai iesniedz no 2021. gada 13. līdz 15. aprīlim darbā laikā no plkst. 10.00 līdz 18.00 Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte”, Baltāsbaznīcas ielā 14, Rīgā.

Uz konkursa 2. kārtu tiks izvirzīti I un II pakāpes dalībnieku darbi, kas piedalīsies konkursā saskaņā ar Valsts izglītības satura centra nolikumu.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas galveno speciālisti Elitu Kalnaču, e-pasts elita.kalnaca@intereses.lv.

*Attēlā izmantots pamatskolas “Rīdze” audzēknes Annikas Kuplēnas darbs “Ziedi un bite”, skolotāja Marija Karkovska.