Aicinām piedalīties datorgrafikas konkursā – izstādē „Mans vaļasprieks, manas intereses”!

Ar mērķi veicināt interesi par brīvā laika pavadīšanas iespējām pilsētā, attīstīt bērnu un jauniešu radošo fantāziju un praktiskā darba iemaņas datorgrafikā, Rīgas Jauno tehniķu centrs sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi organizē datorgrafikas konkursu – izstādi „Mans vaļasprieks, manas intereses”.

Konkursā aicinām piedalīties Rīgas skolu, interešu izglītības iestāžu, speciālo izglītības iestāžu un mākslas skolu bērnus un jauniešus no 7 līdz 25 gadiem.

Konkurss notiek no 2020.gada 16.novembra līdz 2020.gada 16.decembrim Rīgas Jauno tehniķu centrā, Bauskas ielā 88. Konkursa darbi būs apskatāmi arī centra Facebook lapā. Konkursa nolikums atrodas www.rjtc.lv un www.intereses.lv Pieteikšanās: elektroniski uz e-pastu: ebindedzelzite@edu.riga.lv ar norādi “Dalība datorgrafikas konkursā” līdz 2020. gada 11.novembrim.

Konkursa darbi elektroniski jāiesniedz kopā ar pieteikuma formu uz ebindedzelzite@edu.riga.lv, izdrukātus darbus jāiesniedz 2020.gada 11. un 12.novembrī 10.00 – 18.00 Rīgas jauno tehniķu centrā, Bauskas ielā 88.