Aicinām piedalīties 50. Starptautiskā bērnu mākslas izstādē – konkursā “Lidice 2022”. Tēma – MUZEJS

Starptautiskā bērnu mākslas izstādes-konkursa “Lidice 2022” rīkotājs Lidices Memoriāls (Čehija), sadarbojoties ar UNESCO, izlēma, ka 2022.gadā, atzīmējot Pasaules kultūras un dabas mantojuma konvencijas 50.gadadienu, Čehija kļūs par tikšanās vietu pasaules muzeju profesionāļiem, tāpēc par izstādes-konkursa “Lidice 2022” tēmu izvēlēts – MUZEJS.

Veidojot savus mākslas darbus, bērni un jaunieši var iespaidoties no dažādām kolekcijām un muzeju krājumiem – derīgie izrakteņi, dinozauru skeleti, tehnikas izgudrojumi, kā arī tautu nemateriālā kultūras mantojuma liecības. Kā iedvesmas avots var kalpot arī mākslas galerijas un muzeji ar pasaules slavenu mākslinieku darbiem.

Parasti muzeji atrodas ļoti skaitās ēkās, pilīs, bet dažreiz muzejiem nav nepieciešams jumts – brīvdabas muzeji, kas atklāj tradīcijas, vēstures mantojumu, skaistas dabas ainavas. Arī botāniskie un zooloģiskie dārzi liecina par mūsu planētas floras un faunas daudzveidību, kas izpētāma un saudzējama.

Muzejs ir kā dzīvs organisms ar savu struktūru – zinātniekiem, vēsturniekiem, arhivāriem, muzeju darbiniekiem un, protams, muzeju apmeklētāji, kam visas muzeju bagātības pieejamas apskatei. Bet, ja tuvumā nav neviena muzeja, tad varbūt mājās ir kāda relikvija, laikmeta liecība, dārgumu “lādīte”, ar kuru iepazīstināt pārējos.

Konkursa “Lidice 2022” apakštēmas:
  • Kāds būtu tavs sapņu muzejs?
  • Ko tu vēlētos parādīt nākamajām paaudzēm vai ar ko iepazīstinātu cilvēkus no citām valstīm?
  • Kas notiktu, ja muzejs pēkšņi atdzīvotos?
  • Kāds izskatītos mans vai manas ģimenes muzejs?
Konkurss notiek divās kārtās:

1.kārta – Latvijā 2022.gada janvārī-februārī,

2.kārta – Čehijā 2022.gada martā.

Darbi jāiesūta vai jāiesniedz līdz 2022.gada 11. janvāra plkst.16.00 Rīgas Interešu izglītības metodiskajā centrā Baltāsbaznīcas ielā 14, Rīgā, LV -1015.

Nolikums pieejams Valsts izglītības satura centra mājas lapā https://www.visc.gov.lv/lv/vizuala-maksla

Informāciju sagatavoja: Elita Kalnača – Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra galvenā speciāliste vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomā

Informācija par foto iekļauto darbu: Smilšu pulkstenis/Laiku nevar apturēt/Grupas darbs/Skolotāja: Ausma Skirmante/Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola