Aicinām pedagogus apmeklēt audzināšanas kursu programmas

Saistībā ar COVID-19 12. martā pieņemto lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Latvijā, abas kursu programmas tiek ATCELTAS.

Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 480 “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība” īstenojam programmas par audzināšanas jautājumiem. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 480 (11.4 punktu) pedagogs audzināšanas mērķa un uzdevumu īstenošanā pilnveido savu profesionālo kompetenci audzināšanas jautājumos ne mazāk kā sešu stundu apjomā triju gadu laikā pedagoga vispārējo kompetenču modulī.

Piedāvājam apmeklēt pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas:
  • 2020. gada 23. martā  Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte” Sarkandaugavas ielā 24 no plkst.10.00 “Pašdisciplīnas un saskarsmes attīstība 21.gadsimtā” sešu stundu apjomā.

Tematika – Saskarsmes stili, to ieguvumi un zaudējumi.

Sev raksturīgā saskarsmes stila novērošana, bērniem un pusaudžiem raksturīgo saskarsmes stilu novērošana, sadarbības veidošana.

Pašdiciplīna un tās attīstīda dažādos vecuma periodos.

Pašdisciplīnas uzdevumi, posmi un iegūstamie rezultāti.

Ikdienā izmantojamās saskarsmes tehnikas bērnu pašdisciplīnas attīstībai un nostiprināšanai

Ko pedagogs, treneris var darīt, lai stiprinātu bērnu, pusaudžu prasmes darboties patstāvīgi un sadarboties ar citiem.

Lektore – psihologs Inga Dreimane

  • 2020. gada 27. martā  Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte” Sarkandaugavas ielā 24 no plkst.10.00 “Prāta treniņš un pašdisciplīna skolēna ikdienā” astoņu stundu apjomā.

Tematika – Prāts un prāta procesi: uzmanības precizitāte, uzmanības noturība, atmiņa, radošā domāšana, analītiskā (kritiskā) domāšana un to ietekme uz cilvēka dzīves kvalitāti.

Uzmanības un atmiņas trenēšanas tehnikas, kuras ikdienā palīdz precīzāk novērtēt situāciju, savus resursus un iespējas, vēlamos sasniedzamos rezultātus.

Radošās un analītiskās (kritiskās) domāšanas attīstības tehnikas, kuras palīdz attīstīt spēju ikdienā būt elastīgam, pielāgoties dinamiskiem apstākļiem, rast risinājumu ar ierobežotiem resursiem.

Pašdiciplīna un tās attīstīda dažādos vecuma periodos.

Ikdienā izmantojamās saskarsmes tehnikas bērnu pašdisciplīnas attīstībai un nostiprināšanai.

Lektore – psihologs Inga Dreimane.

 

Lūdzam vērst uzmanību, ka uz katru pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu pieteikums jāaizpilda atsevišķi. Pieteikumus iesūtīt gunars.antapsons@intereses.lv!

PIETEIKUMS UZ 23. MARTA KURSIEM

PIETEIKUMS UZ 27. MARTA KURSIEM