Aicinām mūzikas kolektīvu pedagogus pieteikties 36 stundu profesionālās kompetences pilnveides kursiem

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Aicinām pieteikties Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra 36 stundu profesionālās pilnveides programmai – Mūsdienīga mūzikas pedagoga profesionālie aspekti un atbilstība darba tirgus prasībām, inovatīva pieeja mūzikas kolektīva vadībā.

Kursi norisināsies 18.,19.,20.,21.,26.,27.septembrī Bērnu un jauniešu centrā „Rīgas skolēnu pils” Krišjāņa Barona  ielā 99, 215.un 106.telpās.

Kursu lektori:

  Aina Poiša – ģimenes           psihoterapeite, stāstīs par to, kā     pasargāt sevi no izdegšanas vai   vienkāršāk runājot, kā dzīvot   garšīgāk.

“Risinājums ir vienmēr, bet reizēm cilvēki sevi tik ļoti ieslēdz sevi problēmu zonā, ka neredz risinājumus. Vajag izkustināt sevi kaut par vienu solīti tajā virzienā, kur tu sāc rūpēties par sevi.”

Mūziķis, komponists Valdis Zilveris par sevi saka:

 „Katrai skaņai, arī katrai dzīves   parādībai un priekšmetam ir sava   vibrācija. Man mūzika ir arī katra     dabas skaņa – vējš, ielu troksnis,   aktieru runa uz skatuves. Dzīvojot   es  cenšos šīs vibrācijas izjust,   saprast caur sirdi un prātu. Tomēr   visas šīs vibrācijas jālaiž caur sirdi.”

Kursos komponists dalīsies pieredzē par sadarbību ar kolektīvu vadītājiem, audzēkņiem gan kā koncertmeistars, gan dziesmu autors.

  “Mūzikas atskaņojums ir māksla           tagadnē, un to, kas izskanējis,              nekad  vairs nevarēs mainīt”, tā     saka  trīs Vispārējo latviešu   Dziesmu  svētku virsdiriģente,     Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas   akadēmijas asociētā profesore,  Rīgas  Doma kora skolas meiteņu kora “Tiara”, koru “Dzintars” un “Rasa” mākslinieciskā vadītāja Aira Birziņa,Šajos kursos Aira Birziņa  dalīsies pieredzē  par tēmu “Vokāli, intonatīvi un ritmiski sarežģītas  mūzikas  iestudēšanas metodes.”

  Vokālā pedagoģe, soprāns Inese Romancāne     vadīs lekciju un praktisko nodarbību par tēmu   “Vokālā metodika, balss toņa veidošana,     diapazona paplašināšana, dikcijas,     artikulācijas, elpas vingrinājumi.”

 

 

Uguni kurt, nav nakotni zīlēt, 

Uguni kurt, ir nākotni mīlēt

Un vēlēties siltumu dot

Tu vari, tu proti

Siltumu dot..”

Tā mūziķis, dziesminieks un RD IKSD Kultūras programmu vadītājs Arnis Miltiņs. Kursu tēma “Psiho fiziskā motivācija muzikālā kolektīva mēģinājuma un radošās darbības procesā”.

 “Kad klausos  labu mūziku,   dziesmu, gandrīz vienmēr   iedomājs, kā to izteikt kustībā vai   dejā. Uzskatu, ka katrā cilvēkā ir   ielikta “melodija”, ko tikai viņš var   izteikt caur kustību, žestiem, deju.   Tas ir tāpat kā ae mīlestību – ja nav drosmes to pateikt vārdos, to var izdziedāt dziesmā vai izdejot dejā. Inetas Bērziņas lekcijas tēma “Kustību improvizācija un sasjarsmes jēdziens. Dejas un kustību elementi  ķermeņa relaksācijai  un atbrīvošanai. Deju kustību un horeogrāfiskās leksikas daudzveidība un pielietojums mūzikas kolektīvu koncertprogrammas veidošanā.”

 “Tik vienkārši… darīt ar mīlestību –  dziļu, personisku, nenovēršamu.   Darīt ar prieku, smiekliem un reizē   atbildību. Radīt savējo sajūtu. Un   neļaut cilvēcību krāpt…”

Tēmas: “Mūzikas kolektīvu repertuāra veidošanas politika – instruments, kā motivēt bērnus un jauniešus dziedāšanai. Dziedātāju emocionalitātes un radošuma atraisīšana kora mēģinājumos”, “Koncerta programma no idejas līdz realizācijai.”

 Vijolniece, koklētāja un visa kā   cita  spēlētāja Dzied arī, kā nu bez   tā. Mamma veselam baram bērnu.   Gan pašas īstajiem, gan   jauniešiem, kas dzied un spēlē     folkloras kopā „Kokle”. Par to, kā   mīlēt, sajust tautasdziesmu, par to, cik tā aktuāla  un mūsdienīga. Par tradīciju toreiz un tagad lekcijā “Es un tautasdziesma”

 Kursu programmas vadītāja,   diriģente, Mūzikas metodiskās   apvienības vadītāja Evija   Milzarāja.

 

Pietikumus kursien sūtīt elektroniski uz e-pastu gunars.antapsons@intereses.lv

Kursu programmu lejuplādēt  šeit: Kursu programma 

Kursu pieteikumu lejuplādēt šeit: PIeteikums