Aicinām iepazīties ar Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa – izstādes “Portretu galerija – Ieskaties radoši!” nolikumu!

No 2021. gada 1. novembra līdz 10. decembrim notiks Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstāde “Portretu galerija – Ieskaties radoši!”.

Aicinām vērot, pētīt, iepazīt  sevi un citus – draugus, līdzcilvēkus,  personības, autoritātes dažādās dzīves situācijās un vietās un laikos; saskatīt un atklāt cilvēkā īpašo, skaisto, unikālo un to iemūžināt radošā mākslas darbā vai fotogrāfijā.

Konkursa nolikums pieejams šeit. Pieteikumus konkursam aicinām iesūtīt elektroniski līdz 28. oktobrim, saskaņā ar konkursa nolikumu. Darbu iesniegšana no 2021. gada 1. līdz 3. novembrim bērnu un jauniešu centrā “Laimīte” Baltāsbaznīcas ielā 14, Rīgā.

Viens no konkursa mērķiem ir veicināt bērnu un jauniešu interesi par ievērojamiem māksliniekiem, mākslas darbiem, stiliem, kā arī laikmetīgo mākslu.

Iedvesmojoties no ievērojamu mākslinieku darbiem, radīt laikmetīgus vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbus – portretus. Radoši pielietojot tradicionālas un netradicionālas tehnikas un paņēmienus, izmantojot dažādus materiālus: papīru, tekstilmateriālus, dabas materiālus, stiklu, mālu, koku, metālu, atkārtoti izmantojamus materiālus, polimēra plastiku,  sadzīves priekšmetus un citus materiālus, savas idejas īstenošanai.

“Portretu galerija –  Ieskaties radoši!” – lieliski saskan ar šī gada starptautiskā konkursa “Lidice 2022” izsludināto tēmu “Muzejs”, kur bērni un jaunieši aicināti iepazīt mākslas, kultūrvēstures mantojumu un radīt ko jaunu!

Aicinām ļauties radošam piedzīvojumam un paust emocijas, uzdrošināties eksperimentēt, radīt un  atklāt ko jaunu!

Lai izdodas notvert īpašo mirkli, atrast un izvēlēties visizteiksmīgāko veidu, stilu savas idejas īstenošanai!

Izmantotais foto: “Vai ir vērts?” autors: Kristofers Krists Liepiņš, skolotāja I.Reimandova, Mākslinieciskās jaunrades centrs  “Praktiskās estētikas skola”

Informāciju sagatavoja: Elita Kalnača, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas galvenais speciālists